Met de Brussel'Air-premie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luchtvervuiling bestrijden die het autoverkeer veroorzaakt. Met de premie wil men mensen aansporen hun auto in de ruilen voor milieuvriendelijker vervoermiddelen (het openbaar vervoer, de fiets, te voet gaan en het autodelen volgens het Cambio-systeem). Sinds de lancering op 1 oktober 2006 zijn er 9.014 premies toegekend. Van de 999 premie-aanvragen werden er in 2012 879 toegekend. In 55 procent van de gevallen werd geopteerd voor een abonnement op het openbaar vervoer (MTB-abonnement). In 31 procent van de gevallen werd een fietspremie gevraagd (maximum 505 euro). Iets meer dan 1 op de 10 aanvragen (12 procent) werd geweigerd. Volgens het kabinet-De Lille wordt het premiesysteem geëvalueerd en wordt er binnenkort een beslissing genomen over de toekomst van de Brussel'Air-premie. (MVL)

Met de Brussel'Air-premie wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luchtvervuiling bestrijden die het autoverkeer veroorzaakt. Met de premie wil men mensen aansporen hun auto in de ruilen voor milieuvriendelijker vervoermiddelen (het openbaar vervoer, de fiets, te voet gaan en het autodelen volgens het Cambio-systeem). Sinds de lancering op 1 oktober 2006 zijn er 9.014 premies toegekend. Van de 999 premie-aanvragen werden er in 2012 879 toegekend. In 55 procent van de gevallen werd geopteerd voor een abonnement op het openbaar vervoer (MTB-abonnement). In 31 procent van de gevallen werd een fietspremie gevraagd (maximum 505 euro). Iets meer dan 1 op de 10 aanvragen (12 procent) werd geweigerd. Volgens het kabinet-De Lille wordt het premiesysteem geëvalueerd en wordt er binnenkort een beslissing genomen over de toekomst van de Brussel'Air-premie. (MVL)