De Vlaamse bosgroepen zorgden al voor de vergunning van 44 hectare plantklare gronden bij private eigenaars. Bij nog eens 41 hectare grond is de vergunning in aanvraag. Volgens de Koepel Vlaamse Bosgroepen tonen de boseigenaars voldoende initiatief, maar de vzw vraagt zich af waarom er dan geen bomen in de grond gaan. "Het antwoord ligt bij de Vlaamse overheid, die geen budgetten voorziet om deze private bebossingen correct te ondersteunen", zegt Francis De Beir, voorzitter van de Vlaamse Koepel Bosgroepen. "Op dit moment wacht iemand die een bos wil planten, tot iemand anders een bos kapt. Die ontbosser betaalt immers een vergoeding om een compensatiebos aan te leggen. Een absurde situatie, want zo komt er in de praktijk natuurlijk geen extra bos bij." Het is volgens De Beir duidelijk dat Vlaanderen amper middelen voorziet voor bosuitbreiding. "De huidige subsidieregeling voldoet daarom niet om extra bos te realiseren. Gronden in Vlaanderen zijn schaars en worden vanuit vele hoeken geclaimd, wat maakt dat het vinden van gronden voor bosuitbreiding niet eenvoudig is", benadrukt de voorzitter van de vzw. De Vlaamse bosgroepen pleiten voor een nieuwe subsidieregeling, zodat het voor boseigenaars wél interessant wordt om aan echte bosuitbreiding te doen. "De overheid zou een bebossingspremie kunnen toekennen aan eigenaars die hun grond definitief willen omzetten naar bos. Deze eenmalige premie vergoedt de waardevermindering die ontstaat door het aanplanten van bos op hun grond en zou ook moeten liggen rond 3 euro per m²", legt De Beir uit. De bebossingspremie kan volgens hem voorrang geven aan nieuwe bossen die de huidige bos- en natuurstructuur maximaal versterken of op plaatsen waar nood is aan bijkomende speel- en wandelbossen. "Enkel op die manier kan er op korte termijn echt werk gemaakt worden van de structurele bosuitbreiding waar Vlaanderen al zolang op zit te wachten", luidt het. In een reactie zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege dat ze de verzuchtingen van de bosgroepen begrijpt en een oplossing wil aanreiken. "Ze heeft reeds vroeger een besluit in die zin op de tafel van de Vlaamse regering gelegd", zegt haar woordvoerder Jan Pauwels. (Belga)

De Vlaamse bosgroepen zorgden al voor de vergunning van 44 hectare plantklare gronden bij private eigenaars. Bij nog eens 41 hectare grond is de vergunning in aanvraag. Volgens de Koepel Vlaamse Bosgroepen tonen de boseigenaars voldoende initiatief, maar de vzw vraagt zich af waarom er dan geen bomen in de grond gaan. "Het antwoord ligt bij de Vlaamse overheid, die geen budgetten voorziet om deze private bebossingen correct te ondersteunen", zegt Francis De Beir, voorzitter van de Vlaamse Koepel Bosgroepen. "Op dit moment wacht iemand die een bos wil planten, tot iemand anders een bos kapt. Die ontbosser betaalt immers een vergoeding om een compensatiebos aan te leggen. Een absurde situatie, want zo komt er in de praktijk natuurlijk geen extra bos bij." Het is volgens De Beir duidelijk dat Vlaanderen amper middelen voorziet voor bosuitbreiding. "De huidige subsidieregeling voldoet daarom niet om extra bos te realiseren. Gronden in Vlaanderen zijn schaars en worden vanuit vele hoeken geclaimd, wat maakt dat het vinden van gronden voor bosuitbreiding niet eenvoudig is", benadrukt de voorzitter van de vzw. De Vlaamse bosgroepen pleiten voor een nieuwe subsidieregeling, zodat het voor boseigenaars wél interessant wordt om aan echte bosuitbreiding te doen. "De overheid zou een bebossingspremie kunnen toekennen aan eigenaars die hun grond definitief willen omzetten naar bos. Deze eenmalige premie vergoedt de waardevermindering die ontstaat door het aanplanten van bos op hun grond en zou ook moeten liggen rond 3 euro per m²", legt De Beir uit. De bebossingspremie kan volgens hem voorrang geven aan nieuwe bossen die de huidige bos- en natuurstructuur maximaal versterken of op plaatsen waar nood is aan bijkomende speel- en wandelbossen. "Enkel op die manier kan er op korte termijn echt werk gemaakt worden van de structurele bosuitbreiding waar Vlaanderen al zolang op zit te wachten", luidt het. In een reactie zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege dat ze de verzuchtingen van de bosgroepen begrijpt en een oplossing wil aanreiken. "Ze heeft reeds vroeger een besluit in die zin op de tafel van de Vlaamse regering gelegd", zegt haar woordvoerder Jan Pauwels. (Belga)