De vandaag ondertekende conventie is één van de actiepunten uit het "base erosion and profit shifting"-programma, waarmee de OESO-landen willen vermijden dat bedrijfsbelastingen verdwijnen of verschuiven naar landen met weinig of geen belastingen. Het akkoord overkoepelt meer dan 1.100 bestaande bilaterale verdragen tussen landen en moet volgens minister van Overtveldt meer coherentie en systematiek in die verdragen aanbrengen. "De Panama Papers, de Lux Leaks, Swiss Leaks en andere onthullingen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat fiscale fraude en belastingontduiking niet stoppen aan de landsgrenzen. En dus moet de strijd ertegen ook op internationaal vlak gevoerd worden. Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap naar meer fiscale transparantie, gelijke spelregels en meer rechtszekerheid. Nu het internationale net zich rond dergelijke praktijken begint te sluiten, zullen ook onze eigen instrumenten tegen fiscale fraude en -ontwijking, zoals de Kaaimantaks, de verlenging van onderzoekstermijnen, de uitgebreide toegang tot het centraal aanspreekpunt (CAP) en de fiscale regularisatie aan slagkracht winnen", zegt minister Van Overtveldt. (Belga)

De vandaag ondertekende conventie is één van de actiepunten uit het "base erosion and profit shifting"-programma, waarmee de OESO-landen willen vermijden dat bedrijfsbelastingen verdwijnen of verschuiven naar landen met weinig of geen belastingen. Het akkoord overkoepelt meer dan 1.100 bestaande bilaterale verdragen tussen landen en moet volgens minister van Overtveldt meer coherentie en systematiek in die verdragen aanbrengen. "De Panama Papers, de Lux Leaks, Swiss Leaks en andere onthullingen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat fiscale fraude en belastingontduiking niet stoppen aan de landsgrenzen. En dus moet de strijd ertegen ook op internationaal vlak gevoerd worden. Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap naar meer fiscale transparantie, gelijke spelregels en meer rechtszekerheid. Nu het internationale net zich rond dergelijke praktijken begint te sluiten, zullen ook onze eigen instrumenten tegen fiscale fraude en -ontwijking, zoals de Kaaimantaks, de verlenging van onderzoekstermijnen, de uitgebreide toegang tot het centraal aanspreekpunt (CAP) en de fiscale regularisatie aan slagkracht winnen", zegt minister Van Overtveldt. (Belga)