Vorig jaar keurde de Vlaamse regering het zogenaamde 'Noodkoopfonds' goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren die woningen slecht op gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie dikwijls niet haalbaar. Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van 25.000 euro aanvragen zodat de woning energetisch en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt of naar een andere woning verhuist. Om het Noodkoopfonds te activeren, lanceerde Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir begin dit jaar een eerste projectoproep naar de Vlaamse OCMW's. Er werden 18 projectvoorstellen ingediend. Met behulp van de OCMW's en de projectpartners zullen nu 308 noodkoopwoningen worden gerenoveerd, gespreid over 24 gemeenten in 4 provincies. Vanuit het fonds word een bedrag van 7,7 miljoen euro voorzien. "Ik ben bijzonder tevreden over de resultaten van deze eerste oproep. 308 kwetsbare gezinnen kunnen via deze renteloze lening die ze pas later moeten terugbetalen, hun precaire woonsituatie aanzienlijk verbeteren. Dat bezorgt hen zowel een betere leefkwaliteit als een lagere energiefactuur", aldus Zuhal Demir. (Belga)

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering het zogenaamde 'Noodkoopfonds' goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren die woningen slecht op gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie dikwijls niet haalbaar. Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van 25.000 euro aanvragen zodat de woning energetisch en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt of naar een andere woning verhuist. Om het Noodkoopfonds te activeren, lanceerde Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir begin dit jaar een eerste projectoproep naar de Vlaamse OCMW's. Er werden 18 projectvoorstellen ingediend. Met behulp van de OCMW's en de projectpartners zullen nu 308 noodkoopwoningen worden gerenoveerd, gespreid over 24 gemeenten in 4 provincies. Vanuit het fonds word een bedrag van 7,7 miljoen euro voorzien. "Ik ben bijzonder tevreden over de resultaten van deze eerste oproep. 308 kwetsbare gezinnen kunnen via deze renteloze lening die ze pas later moeten terugbetalen, hun precaire woonsituatie aanzienlijk verbeteren. Dat bezorgt hen zowel een betere leefkwaliteit als een lagere energiefactuur", aldus Zuhal Demir. (Belga)