Het gaat om cijfers tot en met 7 september, toen 8.452.146 personen minstens een eerste dosis van een coronavaccin hadden gekregen. In die periode werden 28.346 bijwerkingen gemeld, of 0,3 procent. Daarvan werden 11.670 meldingen geregistreerd in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance. De bijwerkingen waren voor de overgrote meerderheid koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na enkele dagen", aldus het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden die bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl ze bij het AstraZeneca-vaccin vaker werden gemeld na de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 8.059 meldingen als ernstig, vooral vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 209 gevallen gaat het om overlijdens. Bij vier daarvan wordt een oorzakelijk verband met een vaccin waarschijnlijk geacht. Drie mensen overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin, terwijl één persoon het leven liet na een prik met het vaccin van Johnson & Johnson. Het FAGG vraagt om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be. (Belga)

Het gaat om cijfers tot en met 7 september, toen 8.452.146 personen minstens een eerste dosis van een coronavaccin hadden gekregen. In die periode werden 28.346 bijwerkingen gemeld, of 0,3 procent. Daarvan werden 11.670 meldingen geregistreerd in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance. De bijwerkingen waren voor de overgrote meerderheid koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na enkele dagen", aldus het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden die bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl ze bij het AstraZeneca-vaccin vaker werden gemeld na de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 8.059 meldingen als ernstig, vooral vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 209 gevallen gaat het om overlijdens. Bij vier daarvan wordt een oorzakelijk verband met een vaccin waarschijnlijk geacht. Drie mensen overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin, terwijl één persoon het leven liet na een prik met het vaccin van Johnson & Johnson. Het FAGG vraagt om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be. (Belga)