"Het delen van schoolinfrastructuur, en dus ook van sportaccommodatie in scholen, is een belangrijke doelstelling van het Masterplan Scholenbouw. Dit biedt heel wat mensen de kans om buiten de schooluren te sporten, te bewegen en maximaal gebruik te maken van de bestaande schoolsportinfrastructuur. Dat is dubbele winst: voor de scholen en voor de lokale sportclubs", klinkt het bij Crevits. . De Vlaamse regering wil schoolbesturen aanzetten om hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Via enkele goed gekozen pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding gezocht naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor de projectoproep 2.370.000 euro. Scholen uit het Gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten. Scholen krijgen tot 16 december de tijd om zich in te schrijven voor de projectoproep, uiterlijk in maart volgend jaar worden de goedgekeurde projecten bekendgemaakt. (Belga)

"Het delen van schoolinfrastructuur, en dus ook van sportaccommodatie in scholen, is een belangrijke doelstelling van het Masterplan Scholenbouw. Dit biedt heel wat mensen de kans om buiten de schooluren te sporten, te bewegen en maximaal gebruik te maken van de bestaande schoolsportinfrastructuur. Dat is dubbele winst: voor de scholen en voor de lokale sportclubs", klinkt het bij Crevits. . De Vlaamse regering wil schoolbesturen aanzetten om hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Via enkele goed gekozen pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding gezocht naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor de projectoproep 2.370.000 euro. Scholen uit het Gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten. Scholen krijgen tot 16 december de tijd om zich in te schrijven voor de projectoproep, uiterlijk in maart volgend jaar worden de goedgekeurde projecten bekendgemaakt. (Belga)