Het gaat om cijfers voor de periode tot en met 4 mei toen 3.070.545 personen ten minste één dosis van een coronavaccin toegediend hadden gekregen. In die periode werden er 13.202 bijwerkingen gemeld via www.eenbijwerkingmelden.be. Hiervan werden er 4.044 meldingen in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Dat zijn gekende bijwerkingen die in de bijsluiter zijn beschreven en wijzen op activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een paar dagen", aldus het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 2.701 meldingen als ernstig, vooral omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 106 gevallen gaat het om overlijdens, maar het FAGG benadrukt dat er geen formeel oorzakelijk verband is vastgesteld met een COVID-vaccin. Ten slotte onderstreept het FAGG dat het gaat over vermoedelijke bijwerkingen, dus medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin. Het FAGG vraagt mensen wel om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be. (Belga)

Het gaat om cijfers voor de periode tot en met 4 mei toen 3.070.545 personen ten minste één dosis van een coronavaccin toegediend hadden gekregen. In die periode werden er 13.202 bijwerkingen gemeld via www.eenbijwerkingmelden.be. Hiervan werden er 4.044 meldingen in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Dat zijn gekende bijwerkingen die in de bijsluiter zijn beschreven en wijzen op activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een paar dagen", aldus het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 2.701 meldingen als ernstig, vooral omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 106 gevallen gaat het om overlijdens, maar het FAGG benadrukt dat er geen formeel oorzakelijk verband is vastgesteld met een COVID-vaccin. Ten slotte onderstreept het FAGG dat het gaat over vermoedelijke bijwerkingen, dus medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin. Het FAGG vraagt mensen wel om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be. (Belga)