'Deze besparing is compleet onverantwoord. Willen minister Beke en de Vlaamse regering wel ernstig inzetten op sterk sociaal werk? ', zo vragen ze zich af in een opiniestuk op Knack en Sociaal.net.

Beke reageert: 'We beseffen dat deze besparing een grote impact heeft op de organisatie, de werking en het personeel. Jammer genoeg overschrijden de noden de beschikbare middelen. Ondersteunende structuren zijn nodig en nuttig, maar we moeten wel durven kijken waar het beter en efficiënter kan', zo luidt het.

SAM vzw is een gedwongen fusie van zes steunpunten, die sinds begin 2018 bestaat. 'In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke wordt SAM letterlijk genoemd als 'verder te ondersteunen organisatie, maar heel wat beperkter'', zo klinkt het in een brief. 'Dat betekent een zeer ingrijpende besparing van een miljoen euro.'

Als de Vlaamse regering het bedrag goedkeurt, gaat de beslissing al vanaf januari 2020 in. 'Met een verlies van 13 fulltime jobs, zo luidt het. 'Dit alles zonder enige communicatie of voorafgaande dialoog. Het middenveld staat op de achterste poten voor een besparing van 3 procent en 6 procent, en de kaalslag in de culturele wereld. Hier wordt de volgende kaalslag voorbereid in het sociaal werk.'

'De logica die vandaag alles overstemt, is die van lineaire besparingen. Aangezien de Vlaamse regering gaat snoeien om ergens anders te groeien, kunnen we de besparingen op SAM vzw niet loskoppelen van de ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen', zo stellen de docenten. 'Waarom is het evident dat het vervuilende petrochemische bedrijf INEOS straks tot 16 miljoen euro subsidie krijgt? Is het normaal dat de subsidies voor emissiekosten tot quasi 148 miljoen euro van 2015 tot 2018 gaan? Waarom werden de subsidies voor bedrijven de laatste vijf jaren verdubbeld? '

'Deze lineaire besparing binnen zo'n korte termijn is dan ook compleet onverantwoord en onbegrijpelijk', klinkt het nog.

Tegenover Sociaal.net reageert Wouter Beke het dat het domein Welzijn er nog steeds veel meer middelen bij krijgt, dan dat er bespaard wordt. 'Maar dan nog vraagt dit moeilijke keuzes. We kiezen ervoor om zo veel als mogelijk het werk op het terrein te ontzien in deze oefening en te zorgen dat de rechtstreekse hulp- en dienstverlening aan de kwetsbare burgers gespaard wordt en waar nodig versterkt.' Dat betekent volgens de minister ook dat er sterker gesnoeid moet worden op bovenliggende structuren, zoals het Steunpunt Mens en Samenleving. 'De komende maanden moet SAM een nieuw meerjarenplan opmaken dat ingaat vanaf 2020. Zowel om de operationalisering van de doelstellingen te verscherpen, als om de beoogde besparing te realiseren, zal dit duidelijke keuzes vergen', aldus nog Beke.

'Deze besparing is compleet onverantwoord. Willen minister Beke en de Vlaamse regering wel ernstig inzetten op sterk sociaal werk? ', zo vragen ze zich af in een opiniestuk op Knack en Sociaal.net. Beke reageert: 'We beseffen dat deze besparing een grote impact heeft op de organisatie, de werking en het personeel. Jammer genoeg overschrijden de noden de beschikbare middelen. Ondersteunende structuren zijn nodig en nuttig, maar we moeten wel durven kijken waar het beter en efficiënter kan', zo luidt het.SAM vzw is een gedwongen fusie van zes steunpunten, die sinds begin 2018 bestaat. 'In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke wordt SAM letterlijk genoemd als 'verder te ondersteunen organisatie, maar heel wat beperkter'', zo klinkt het in een brief. 'Dat betekent een zeer ingrijpende besparing van een miljoen euro.' Als de Vlaamse regering het bedrag goedkeurt, gaat de beslissing al vanaf januari 2020 in. 'Met een verlies van 13 fulltime jobs, zo luidt het. 'Dit alles zonder enige communicatie of voorafgaande dialoog. Het middenveld staat op de achterste poten voor een besparing van 3 procent en 6 procent, en de kaalslag in de culturele wereld. Hier wordt de volgende kaalslag voorbereid in het sociaal werk.' 'De logica die vandaag alles overstemt, is die van lineaire besparingen. Aangezien de Vlaamse regering gaat snoeien om ergens anders te groeien, kunnen we de besparingen op SAM vzw niet loskoppelen van de ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen', zo stellen de docenten. 'Waarom is het evident dat het vervuilende petrochemische bedrijf INEOS straks tot 16 miljoen euro subsidie krijgt? Is het normaal dat de subsidies voor emissiekosten tot quasi 148 miljoen euro van 2015 tot 2018 gaan? Waarom werden de subsidies voor bedrijven de laatste vijf jaren verdubbeld? ' 'Deze lineaire besparing binnen zo'n korte termijn is dan ook compleet onverantwoord en onbegrijpelijk', klinkt het nog. Tegenover Sociaal.net reageert Wouter Beke het dat het domein Welzijn er nog steeds veel meer middelen bij krijgt, dan dat er bespaard wordt. 'Maar dan nog vraagt dit moeilijke keuzes. We kiezen ervoor om zo veel als mogelijk het werk op het terrein te ontzien in deze oefening en te zorgen dat de rechtstreekse hulp- en dienstverlening aan de kwetsbare burgers gespaard wordt en waar nodig versterkt.' Dat betekent volgens de minister ook dat er sterker gesnoeid moet worden op bovenliggende structuren, zoals het Steunpunt Mens en Samenleving. 'De komende maanden moet SAM een nieuw meerjarenplan opmaken dat ingaat vanaf 2020. Zowel om de operationalisering van de doelstellingen te verscherpen, als om de beoogde besparing te realiseren, zal dit duidelijke keuzes vergen', aldus nog Beke.