De Dienst Vreemdelingenzaken registreerde vorige maand 1.366 asielzoekers. Bij dit getal moeten de 209 personen toegevoegd worden die via hervestiging en de 68 personen die via relocatie naar België gekomen zijn. Syrië, Afghanistan en Irak blijven bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers. Guinee, Rusland, DR Congo, Albanië, Palestina, Kosovo en Georgië vervolledigen de top 10. In mei 2017 nam het CGVS verder 1.889 asielbeslissingen, die betrekking hebben op 2.430 personen. In 19 gevallen werd het statuut ingetrokken of opgeheven. Het beschermingspercentage in mei bedroeg 54 procent. De totale werklast (het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen) daalde in mei naar 12.078 dossiers, tegenover 12.714 in april. Vijfduizend dossiers kunnen als een "normale" werklast worden beschouwd, 7.078 dossiers maken de reële achterstand uit, aldus het persbericht. (Belga)

De Dienst Vreemdelingenzaken registreerde vorige maand 1.366 asielzoekers. Bij dit getal moeten de 209 personen toegevoegd worden die via hervestiging en de 68 personen die via relocatie naar België gekomen zijn. Syrië, Afghanistan en Irak blijven bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers. Guinee, Rusland, DR Congo, Albanië, Palestina, Kosovo en Georgië vervolledigen de top 10. In mei 2017 nam het CGVS verder 1.889 asielbeslissingen, die betrekking hebben op 2.430 personen. In 19 gevallen werd het statuut ingetrokken of opgeheven. Het beschermingspercentage in mei bedroeg 54 procent. De totale werklast (het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen) daalde in mei naar 12.078 dossiers, tegenover 12.714 in april. Vijfduizend dossiers kunnen als een "normale" werklast worden beschouwd, 7.078 dossiers maken de reële achterstand uit, aldus het persbericht. (Belga)