De Belgische krijgsmacht wordt de komende jaren geconfronteerd met een "pensioentsunami". Liefst 40 procent van de militairen zwaait af. Zonder maatregelen daalt de getalsterkte van het leger tegen 2025 tot 20.500 manschappen, wat een historisch dieptepunt zou zijn. In haar beleidsnota, die dinsdag officieel in het parlement wordt voorgesteld, schrijft Dedonder dat "de snelle ombuiging van de dalende curve de conditio sine qua non is om een effectieve Defensie te behouden". Daarom wil ze meer burgers aantrekken. Nu maken burgers 5 procent uit van de krijgsmacht, maar in de buurlanden ligt hun aandeel rond de 15 procent. Dedonder wil tegen 2024 op dit niveau zitten. Daarnaast wil de minister ook sleutelen aan de lonen. "Tijdens deze legislatuur zal een verbetering van de salarissen progressief gerealiseerd worden", staat in haar beleidsbrief. Tegelijk zullen militairen "wanneer de functie het toelaat" vaker van thuis uit kunnen werken of vanuit centraal gelegen satellietkantoren. Het doel is om deze legislatuur ruim 10.000 nieuwe militairen te rekruteren. (Belga)

De Belgische krijgsmacht wordt de komende jaren geconfronteerd met een "pensioentsunami". Liefst 40 procent van de militairen zwaait af. Zonder maatregelen daalt de getalsterkte van het leger tegen 2025 tot 20.500 manschappen, wat een historisch dieptepunt zou zijn. In haar beleidsnota, die dinsdag officieel in het parlement wordt voorgesteld, schrijft Dedonder dat "de snelle ombuiging van de dalende curve de conditio sine qua non is om een effectieve Defensie te behouden". Daarom wil ze meer burgers aantrekken. Nu maken burgers 5 procent uit van de krijgsmacht, maar in de buurlanden ligt hun aandeel rond de 15 procent. Dedonder wil tegen 2024 op dit niveau zitten. Daarnaast wil de minister ook sleutelen aan de lonen. "Tijdens deze legislatuur zal een verbetering van de salarissen progressief gerealiseerd worden", staat in haar beleidsbrief. Tegelijk zullen militairen "wanneer de functie het toelaat" vaker van thuis uit kunnen werken of vanuit centraal gelegen satellietkantoren. Het doel is om deze legislatuur ruim 10.000 nieuwe militairen te rekruteren. (Belga)