In 2011 werd aan 2.701 buitenlanders de toegang ontzegd tot België aan de grenscontrole in de verschillende luchthavens. In 2010 waren dit er nog 1.773. Reden voor de weigering is het niet voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden van het Schengengrondgebied. Dit is de zone van 26 voornamelijk Europese lidstaten waarbinnen vrij verkeer van personen mogelijk is.

Meer controles en minder mensen in orde De stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal personen dat wel een visum heeft, maar niet aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet. Volgens Katrien Jansseune, woordvoerster van Dienst Vreemdelingenzaken, zijn er ook meer controles.

Het probleem doet zich vooral voor bij mensen met een visum voor een kort verblijf van maximaal drie maanden. Dit binnenkomstdocument wordt vooral toegekend voor toerisme, zaken, medische zorgen, wetenschappelijke conferenties of culturele evenementen. Wanneer houders van het visum het motief van hun reis niet kunnen bevestigen met afspraken of hotelreservaties, wordt hen de toegang tot België ontzegd.

Een ander probleem is een tekort aan geld. Als een persoon aankomt in België, moet hij genoeg bestaansmiddelen hebben om zijn verblijf te betalen of een schriftelijk bewijs hebben dat een ander voor hem ten laste neem. Dat is vaak niet het geval.

Slechts 27 % van de visumaanvragen geaccepteerd Ook bij de visumaanvraag in het land van herkomst loopt het vaak al fout. Een kwart van de aanvragen bij ambassades of consulaten in het buitenland wordt naar Dienst Vreemdelingenzaken doorgestuurd omdat ze "problematisch" zijn. Van die twijfelachtige aanvragen werden er vorig jaar slechts 27 % geaccepteerd. (LR)

In 2011 werd aan 2.701 buitenlanders de toegang ontzegd tot België aan de grenscontrole in de verschillende luchthavens. In 2010 waren dit er nog 1.773. Reden voor de weigering is het niet voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden van het Schengengrondgebied. Dit is de zone van 26 voornamelijk Europese lidstaten waarbinnen vrij verkeer van personen mogelijk is.Meer controles en minder mensen in orde De stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal personen dat wel een visum heeft, maar niet aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet. Volgens Katrien Jansseune, woordvoerster van Dienst Vreemdelingenzaken, zijn er ook meer controles. Het probleem doet zich vooral voor bij mensen met een visum voor een kort verblijf van maximaal drie maanden. Dit binnenkomstdocument wordt vooral toegekend voor toerisme, zaken, medische zorgen, wetenschappelijke conferenties of culturele evenementen. Wanneer houders van het visum het motief van hun reis niet kunnen bevestigen met afspraken of hotelreservaties, wordt hen de toegang tot België ontzegd. Een ander probleem is een tekort aan geld. Als een persoon aankomt in België, moet hij genoeg bestaansmiddelen hebben om zijn verblijf te betalen of een schriftelijk bewijs hebben dat een ander voor hem ten laste neem. Dat is vaak niet het geval.Slechts 27 % van de visumaanvragen geaccepteerd Ook bij de visumaanvraag in het land van herkomst loopt het vaak al fout. Een kwart van de aanvragen bij ambassades of consulaten in het buitenland wordt naar Dienst Vreemdelingenzaken doorgestuurd omdat ze "problematisch" zijn. Van die twijfelachtige aanvragen werden er vorig jaar slechts 27 % geaccepteerd. (LR)