Het instituut legde 115.000 kentekens uit een ongevallenbestand naast gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau. Daaruit kwam naar voren dat de kans op een ongeval bij elke boete meer dan evenredig stijgt. Iemand die twee keer meer boetes heeft dan een ander, heeft een kans die méér dan twee keer zo groot is om betrokken te raken bij een ongeval. (KAV)

Het instituut legde 115.000 kentekens uit een ongevallenbestand naast gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau. Daaruit kwam naar voren dat de kans op een ongeval bij elke boete meer dan evenredig stijgt. Iemand die twee keer meer boetes heeft dan een ander, heeft een kans die méér dan twee keer zo groot is om betrokken te raken bij een ongeval. (KAV)