Muyters benadrukt dat bij VDAB al maatregelen werden genomen om het personeel te beschermen. In lokalen waar werkzoekenden die zich niet aan hun plichten houden, verhoord worden, kwamen alarmknoppen, vluchtwegen en doorzichtige wanden. Het personeel werd getraind om overweg te kunnen met agressie. 'Sinds 2015 heeft VDAB z'n personeel gesensibiliseerd om ook alledaagse agressie te registreren. In het algemeen wordt agressie nu meer gemeld', aldus Werk Muyters.

Intussen kan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) betere cijfers voorleggen. Na een sterke stijging van het aantal arbeidsongevallen na agressie bij onderwijspersoneel, noteert het bevoegde agentschap Agodi nu een daling: van 81 gevallen in 2016 naar 59 in 2017. Dat is het op één na laagste cijfer sinds 2010. 'Goed nieuws, maar omdat elk geval van agressie er één te veel is, blijven we inzetten op psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen', aldus Crevits. 'In 2018 worden opnieuw 80 vertrouwenspersonen opgeleid en er komt een nieuw decreet waarin kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school wordt.'

Muyters benadrukt dat bij VDAB al maatregelen werden genomen om het personeel te beschermen. In lokalen waar werkzoekenden die zich niet aan hun plichten houden, verhoord worden, kwamen alarmknoppen, vluchtwegen en doorzichtige wanden. Het personeel werd getraind om overweg te kunnen met agressie. 'Sinds 2015 heeft VDAB z'n personeel gesensibiliseerd om ook alledaagse agressie te registreren. In het algemeen wordt agressie nu meer gemeld', aldus Werk Muyters. Intussen kan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) betere cijfers voorleggen. Na een sterke stijging van het aantal arbeidsongevallen na agressie bij onderwijspersoneel, noteert het bevoegde agentschap Agodi nu een daling: van 81 gevallen in 2016 naar 59 in 2017. Dat is het op één na laagste cijfer sinds 2010. 'Goed nieuws, maar omdat elk geval van agressie er één te veel is, blijven we inzetten op psychosociale begeleiding van schoolteams en vertrouwenspersonen', aldus Crevits. 'In 2018 worden opnieuw 80 vertrouwenspersonen opgeleid en er komt een nieuw decreet waarin kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school wordt.'