Het Sociaal Verwarmingsfonds komt via de OCMW's tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen met een laag inkomen of een collectieve schuldenregeling. Vorig jaar deden 160.000 gezinnen een beroep op het verwarmingsfonds, ofwel een op de tien stookolieconsumenten. Zij ontvingen in totaal 25 à 26 miljoen euro aan toelagen, maar dat bedrag zal dit jaar wellicht oplopen. "Omdat het verwarmingsfonds bekender wordt, maar ook door de hoge brandstofprijzen", zegt De Coninck. Opmerkelijk is dat ook gezinnen uit iets hogere klassen voor een toelage aanschuiven. "Het gaat al lang niet meer alleen om leefloners", aldus De Coninck. "De meeste aanvragen komen trouwens van een ouder en landelijker publiek, omdat zij traditioneel meer gebruik maken van mazout." (VRW)

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt via de OCMW's tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen met een laag inkomen of een collectieve schuldenregeling. Vorig jaar deden 160.000 gezinnen een beroep op het verwarmingsfonds, ofwel een op de tien stookolieconsumenten. Zij ontvingen in totaal 25 à 26 miljoen euro aan toelagen, maar dat bedrag zal dit jaar wellicht oplopen. "Omdat het verwarmingsfonds bekender wordt, maar ook door de hoge brandstofprijzen", zegt De Coninck. Opmerkelijk is dat ook gezinnen uit iets hogere klassen voor een toelage aanschuiven. "Het gaat al lang niet meer alleen om leefloners", aldus De Coninck. "De meeste aanvragen komen trouwens van een ouder en landelijker publiek, omdat zij traditioneel meer gebruik maken van mazout." (VRW)