Wie last heeft van rugklachten, heeft vaak al allerlei behandelingen uitgeprobeerd, op eigen initiatief of op advies van zijn of haar kinesitherapeut, arts of osteopaat, en dit met wisselend succes. De uiteenlopende behandelingen én resultaten zetten het KCE ertoe aan een zorgpad te ontwikkelen voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij dit veel voorkomende probleem. Het zorgpad bepaalt voor elk type rugpatiënt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Dit zorgpad is een primeur voor ons land: het werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en met patiënten, en omvat de acute én de chronische fase. Het zorgpad werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Spine Society of Belgium en met vertegenwoordigers van onder meer huisartsen, kinesitherapeuten en andere beoefenaars van manuele technieken, specialisten in revalidatie, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen, psychologen, ergotherapeuten, bedrijfsartsen en adviserende artsen van de ziekenfondsen. Ook patiënten namen deel aan het project via focusgroepen, waar ze spraken over hun soms onaangename ervaringen met het zorgsysteem. Dit bracht een aantal fundamentele misverstanden tussen patiënten en zorgverleners aan het licht. (Belga)

Wie last heeft van rugklachten, heeft vaak al allerlei behandelingen uitgeprobeerd, op eigen initiatief of op advies van zijn of haar kinesitherapeut, arts of osteopaat, en dit met wisselend succes. De uiteenlopende behandelingen én resultaten zetten het KCE ertoe aan een zorgpad te ontwikkelen voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij dit veel voorkomende probleem. Het zorgpad bepaalt voor elk type rugpatiënt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Dit zorgpad is een primeur voor ons land: het werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en met patiënten, en omvat de acute én de chronische fase. Het zorgpad werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Spine Society of Belgium en met vertegenwoordigers van onder meer huisartsen, kinesitherapeuten en andere beoefenaars van manuele technieken, specialisten in revalidatie, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen, psychologen, ergotherapeuten, bedrijfsartsen en adviserende artsen van de ziekenfondsen. Ook patiënten namen deel aan het project via focusgroepen, waar ze spraken over hun soms onaangename ervaringen met het zorgsysteem. Dit bracht een aantal fundamentele misverstanden tussen patiënten en zorgverleners aan het licht. (Belga)