Bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem kreeg enkele weken geleden de opdracht om te kijken of de brokken tussen Paul Lembrechts, Peter Claes en de overige leden van de VRT-directie nog konden worden gelijmd. Hij stuurde zijn rapport enkel naar Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur, en dus niet naar de minister.

De oppositie vroeg zich daarop af hoe de beslissing om ceo Paul Lembrechts te ontslaan dan is genomen. 'De beslissing over Paul Lembrechts is gebaseerd op zijn geloofwaardigheid als ceo om het vertrouwen te herstellen binnen de VRT', reageerde Dalle woensdagmiddag. 'Als een ceo herhaaldelijk niet gevolgd wordt door zijn unanieme Raad van Bestuur op een belangrijk strategisch punt, dan heeft die ceo een probleem. Dat is de reden waarom de Vlaamse regering deze beslissing heeft genomen.'

Dalle wees er voorts op dat de Vlaamse regering enkel beslist over de ceo, de overige leden van de directie vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Die directieleden komen wel degelijk aan bod in de bewuste nota, met persoonlijke informatie. 'De nota gaat in op het functioneren van verschillende personen in het directiecollege. Hij bevat heel erg persoonlijke info. Ik zou het absoluut onkies vinden om dat document bij mij te hebben, het hier te overhandigen en daarover te discussiëren', aldus Dalle.

Bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem kreeg enkele weken geleden de opdracht om te kijken of de brokken tussen Paul Lembrechts, Peter Claes en de overige leden van de VRT-directie nog konden worden gelijmd. Hij stuurde zijn rapport enkel naar Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur, en dus niet naar de minister. De oppositie vroeg zich daarop af hoe de beslissing om ceo Paul Lembrechts te ontslaan dan is genomen. 'De beslissing over Paul Lembrechts is gebaseerd op zijn geloofwaardigheid als ceo om het vertrouwen te herstellen binnen de VRT', reageerde Dalle woensdagmiddag. 'Als een ceo herhaaldelijk niet gevolgd wordt door zijn unanieme Raad van Bestuur op een belangrijk strategisch punt, dan heeft die ceo een probleem. Dat is de reden waarom de Vlaamse regering deze beslissing heeft genomen.' Dalle wees er voorts op dat de Vlaamse regering enkel beslist over de ceo, de overige leden van de directie vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Die directieleden komen wel degelijk aan bod in de bewuste nota, met persoonlijke informatie. 'De nota gaat in op het functioneren van verschillende personen in het directiecollege. Hij bevat heel erg persoonlijke info. Ik zou het absoluut onkies vinden om dat document bij mij te hebben, het hier te overhandigen en daarover te discussiëren', aldus Dalle.