De resolutie wordt vandaag ingediend door Katia Segers (sp.a), Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Lionel Bajart (Open Vld). Ze maken zich allemaal zorgen over de concentratie van het medialandschap en stellen vast dat er met De Persgroep en Mediahuis slechts twee grote uitgevers meer bestaan. Er moet dus een structurele ondersteuning van digitale, onafhankelijke nieuwsmedia worden uitgebouwd, stellen ze. "In deze post-truth-tijden moet diepgravende onderzoeksjournalistiek worden beschermd en onafhankelijke kwaliteitsvolle berichtgeving worden gehonoreerd." Dat moet volgens hen "ongeacht het medium" gebeuren. Online media als Charlie Magazine en Apache.be vragen al langer om meer steun. Zij nemen het niet dat de dagbladen nog steeds worden gesubsidieerd via de krantenbedeling. Katia Segers nam het initiatief voor de resolutie nadat een rechtszaak was aangespannen tegen Apache. In de tekst vragen de vijf partijen dan ook aandacht voor Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Die term wijst op het fenomeen waarbij bedrijven of instanties media de mond willen snoeren met hoog oplopende gerechtskosten. De Vlaamse regering moet volgens de indieners bekijken of er maatregelen nodig zijn. (Belga)

De resolutie wordt vandaag ingediend door Katia Segers (sp.a), Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Lionel Bajart (Open Vld). Ze maken zich allemaal zorgen over de concentratie van het medialandschap en stellen vast dat er met De Persgroep en Mediahuis slechts twee grote uitgevers meer bestaan. Er moet dus een structurele ondersteuning van digitale, onafhankelijke nieuwsmedia worden uitgebouwd, stellen ze. "In deze post-truth-tijden moet diepgravende onderzoeksjournalistiek worden beschermd en onafhankelijke kwaliteitsvolle berichtgeving worden gehonoreerd." Dat moet volgens hen "ongeacht het medium" gebeuren. Online media als Charlie Magazine en Apache.be vragen al langer om meer steun. Zij nemen het niet dat de dagbladen nog steeds worden gesubsidieerd via de krantenbedeling. Katia Segers nam het initiatief voor de resolutie nadat een rechtszaak was aangespannen tegen Apache. In de tekst vragen de vijf partijen dan ook aandacht voor Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Die term wijst op het fenomeen waarbij bedrijven of instanties media de mond willen snoeren met hoog oplopende gerechtskosten. De Vlaamse regering moet volgens de indieners bekijken of er maatregelen nodig zijn. (Belga)