Piet Vanthemsche van de Boerenbond sprak van "een negatieve mijlpaal" in de geschiedenis, waarbij hij de vergelijking trok met 1995, toen de tomatensector in crisis verkeerde door Spaanse import, en met 1999, toen de dioxinecrisis losbarstte. Dit jaar speelden verschillende factoren een rol, maar ze zorgden allemaal voor problematisch lage prijzen voor de kwekers. "We moeten toegeven dat, ondanks de inspanningen met betrekking tot een duurzame tuinbouw (...) er toch een kloof is tussen de rentabiliteit van onze bedrijven en de meerwaarde die wij de markt bieden", verklaarde de voorzitter van de Mechelse Veilingen Leo Baestaens. Zo was er het uitzonderlijk zachte voorjaar in onze regionen terwijl de oogst in het zuiden van Europa later op gang kwam. Dit sleurde de prijzen in heel Europa naar beneden. Daarna kwam de EHEC-bacterie, wat leidde tot een hysterische paniekgolf en onder meer het sluiten van de Russische afzetmarkt. "De schade die hierdoor opgelopen werd voor onze bedrijven en coöperaties is onherstelbaar. Niettegenstaande de inspanningen van de Vlaamse en Europese overheid zal het beschikbare vermogen van onze bedrijven aangevreten worden", zegt Vanthemsche. De voorzitter van de Boerenbond hield zaterdag een pleidooi voor een betere werking van het Europese noodfonds en van de afzetcoöperaties. Hij meent ook dat de glastuinbouw moet moderniseren -hiervoor wil men op korte termijn een kenniscentrum oprichten- en meer aandacht moet besteden aan duurzame productie. "We moeten met een open geest durven nadenken over hoe de marktomgeving er binnen tien jaar zal uitzien (...) Nieuwe en soms verrassende allianties zullen verder groeien. Nieuwe markten moeten ontgonnen worden. Maar ook nieuwe aanbodvormen van producten zullen moeten ontwikkeld worden, net als gepaste antwoorden op logistieke en transportproblemen", aldus Vanthemsche. (VDH)

Piet Vanthemsche van de Boerenbond sprak van "een negatieve mijlpaal" in de geschiedenis, waarbij hij de vergelijking trok met 1995, toen de tomatensector in crisis verkeerde door Spaanse import, en met 1999, toen de dioxinecrisis losbarstte. Dit jaar speelden verschillende factoren een rol, maar ze zorgden allemaal voor problematisch lage prijzen voor de kwekers. "We moeten toegeven dat, ondanks de inspanningen met betrekking tot een duurzame tuinbouw (...) er toch een kloof is tussen de rentabiliteit van onze bedrijven en de meerwaarde die wij de markt bieden", verklaarde de voorzitter van de Mechelse Veilingen Leo Baestaens. Zo was er het uitzonderlijk zachte voorjaar in onze regionen terwijl de oogst in het zuiden van Europa later op gang kwam. Dit sleurde de prijzen in heel Europa naar beneden. Daarna kwam de EHEC-bacterie, wat leidde tot een hysterische paniekgolf en onder meer het sluiten van de Russische afzetmarkt. "De schade die hierdoor opgelopen werd voor onze bedrijven en coöperaties is onherstelbaar. Niettegenstaande de inspanningen van de Vlaamse en Europese overheid zal het beschikbare vermogen van onze bedrijven aangevreten worden", zegt Vanthemsche. De voorzitter van de Boerenbond hield zaterdag een pleidooi voor een betere werking van het Europese noodfonds en van de afzetcoöperaties. Hij meent ook dat de glastuinbouw moet moderniseren -hiervoor wil men op korte termijn een kenniscentrum oprichten- en meer aandacht moet besteden aan duurzame productie. "We moeten met een open geest durven nadenken over hoe de marktomgeving er binnen tien jaar zal uitzien (...) Nieuwe en soms verrassende allianties zullen verder groeien. Nieuwe markten moeten ontgonnen worden. Maar ook nieuwe aanbodvormen van producten zullen moeten ontwikkeld worden, net als gepaste antwoorden op logistieke en transportproblemen", aldus Vanthemsche. (VDH)