Van het najaar 2016 tot het voorjaar van 2018 werd in Mechelen stadsevenement OP.RECHT.MECHELEN georganiseerd. Verschillende culturele, artistieke, sociale, wetenschappelijke en erfgoedprojecten werden georganiseerd om de 400-jarige aanwezigheid van het gerecht in het oude Hof van Savoye te vieren. Voor het sociaal-culturele luik werden contracten afgesloten met verschillende organisaties, zo ook met A Woman's View, een van de vzw's van Sihame El Kaouakibi, die momenteel deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek naar fraude met subsidies. De Mechelse oppositiepartijen stelden zich vragen over die samenwerking tussen A Woman's View en OP.RECHT.MECHELEN, waardoor beslist werd de raadscommissie Cultuur, die normaal pas op 20 mei zou doorgaan, te vervroegen.

El Kaouakibi was als expert lid van de raad van bestuur van Mechelen Feest, maar was wegens tijdsgebrek slechts twee van de vijftien keer aanwezig wanneer werd vergaderd. Ze nam dan ook ontslag in maart 2017.

A Woman's View factureerde 125.000 euro aan OP.RECHT.MECHELEN. 100.000 euro diende voor het maken van een productie in samenwerking met de Mechelse jongerenwerking H30, de overige 25.000 euro werden betaald voor de uitvoering van de productie Turning Point, op 12 mei 2017.

De oppositie wilde weten hoe dat geld exact werd besteed en hoe men bij A Woman's View is terechtgekomen en men niet geopteerd heeft voor een Mechelse organisatie. 'Het gaat hier om een eenmalige subsidiëring waar een contractueel engagement tegenover stond', zegt Somers. 'De context was zeer helder, duidelijk en gestructureerd. De artistieke keuzes zijn gemaakt door de intendant van het festival, de gemeenteraad heeft alle beslissingen steeds unaniem goedgekeurd.'

De bewijsstukken en facturatie van de samenwerking net als het eindverslag met de evaluatie van het project zullen aan de raadsleden worden overgemaakt ter inzage. De samenwerking voor OP.RECHT.MECHELEN was de enige samenwerking die de stad Mechelen had met de bedrijven van Sihame El Kaouakibi. Er werden geen andere contracten met haar bedrijven afgesloten.

Lees ook:

Van het najaar 2016 tot het voorjaar van 2018 werd in Mechelen stadsevenement OP.RECHT.MECHELEN georganiseerd. Verschillende culturele, artistieke, sociale, wetenschappelijke en erfgoedprojecten werden georganiseerd om de 400-jarige aanwezigheid van het gerecht in het oude Hof van Savoye te vieren. Voor het sociaal-culturele luik werden contracten afgesloten met verschillende organisaties, zo ook met A Woman's View, een van de vzw's van Sihame El Kaouakibi, die momenteel deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek naar fraude met subsidies. De Mechelse oppositiepartijen stelden zich vragen over die samenwerking tussen A Woman's View en OP.RECHT.MECHELEN, waardoor beslist werd de raadscommissie Cultuur, die normaal pas op 20 mei zou doorgaan, te vervroegen. El Kaouakibi was als expert lid van de raad van bestuur van Mechelen Feest, maar was wegens tijdsgebrek slechts twee van de vijftien keer aanwezig wanneer werd vergaderd. Ze nam dan ook ontslag in maart 2017. A Woman's View factureerde 125.000 euro aan OP.RECHT.MECHELEN. 100.000 euro diende voor het maken van een productie in samenwerking met de Mechelse jongerenwerking H30, de overige 25.000 euro werden betaald voor de uitvoering van de productie Turning Point, op 12 mei 2017. De oppositie wilde weten hoe dat geld exact werd besteed en hoe men bij A Woman's View is terechtgekomen en men niet geopteerd heeft voor een Mechelse organisatie. 'Het gaat hier om een eenmalige subsidiëring waar een contractueel engagement tegenover stond', zegt Somers. 'De context was zeer helder, duidelijk en gestructureerd. De artistieke keuzes zijn gemaakt door de intendant van het festival, de gemeenteraad heeft alle beslissingen steeds unaniem goedgekeurd.' De bewijsstukken en facturatie van de samenwerking net als het eindverslag met de evaluatie van het project zullen aan de raadsleden worden overgemaakt ter inzage. De samenwerking voor OP.RECHT.MECHELEN was de enige samenwerking die de stad Mechelen had met de bedrijven van Sihame El Kaouakibi. Er werden geen andere contracten met haar bedrijven afgesloten.