Het schepencollege had de afgelopen weken al gedetailleerd meegedeeld hoe de besparingen er zouden komen. Niet alleen worden 116 ambtenarenjobs geschrapt, daarnaast worden enkele premies afgeschaft, worden tweede verblijven belast en is er ook de evenemententaks die bioscoopbezoek, tickets voor een voetbalwedstrijd of een andere evenement zoals een circus zal belasten. Opvallend is ook de stijging van de parkeertarieven, van 20 euro naar 30 euro voor een halve dag. Ook wordt in 2013 de bijdrage van de stad aan het OCMW beperkt tot 1,2 miljoen euro. 10,7 miljoen komt uit een reserve van het OCMW. Sp.a-fractieleidster Caroline Gennez noemde de begroting een brute schande. "De kloof tussen rijke en arme Mechelaars wordt alleen maar vergroot. Men gebruikt geen inkomensgerelateerde belastingen meer, maar neemt voor alles forfaits. Daardoor worden de minder begoede gezinnen benadeeld. Het spaarpotje van het OCMW wordt in één jaar opgesoupeerd." Volgens burgemeester Bart Somers baseert Gennez zich op gratuite berekeningen en hij betreurt dat ze de bevolking wil misleiden met verkeerde cijfers. Oppositiepartij Vlaams Belang verwoordde haar standpunt als volgt. "Eigen volk betaalt eerst, want Mechelaars die iets willen doen in onze stad, moeten ervoor betalen", zei fractieleider Frank Creyelman. Na een hevige discussie werd de begroting met meerderheid (stadslijst/CD&V/N-VA) tegen oppositie (sp.a/Vlaams Belang) goedgekeurd. (COR 332)

Het schepencollege had de afgelopen weken al gedetailleerd meegedeeld hoe de besparingen er zouden komen. Niet alleen worden 116 ambtenarenjobs geschrapt, daarnaast worden enkele premies afgeschaft, worden tweede verblijven belast en is er ook de evenemententaks die bioscoopbezoek, tickets voor een voetbalwedstrijd of een andere evenement zoals een circus zal belasten. Opvallend is ook de stijging van de parkeertarieven, van 20 euro naar 30 euro voor een halve dag. Ook wordt in 2013 de bijdrage van de stad aan het OCMW beperkt tot 1,2 miljoen euro. 10,7 miljoen komt uit een reserve van het OCMW. Sp.a-fractieleidster Caroline Gennez noemde de begroting een brute schande. "De kloof tussen rijke en arme Mechelaars wordt alleen maar vergroot. Men gebruikt geen inkomensgerelateerde belastingen meer, maar neemt voor alles forfaits. Daardoor worden de minder begoede gezinnen benadeeld. Het spaarpotje van het OCMW wordt in één jaar opgesoupeerd." Volgens burgemeester Bart Somers baseert Gennez zich op gratuite berekeningen en hij betreurt dat ze de bevolking wil misleiden met verkeerde cijfers. Oppositiepartij Vlaams Belang verwoordde haar standpunt als volgt. "Eigen volk betaalt eerst, want Mechelaars die iets willen doen in onze stad, moeten ervoor betalen", zei fractieleider Frank Creyelman. Na een hevige discussie werd de begroting met meerderheid (stadslijst/CD&V/N-VA) tegen oppositie (sp.a/Vlaams Belang) goedgekeurd. (COR 332)