Het gerechtelijk onderzoek naar De Clercq kwam er na een klacht met burgerlijke partijstelling van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB). Dat bevestigt het Antwerpse parket vandaag. "Er is een onderzoek geopend naar misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften", zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen, afdeling Mechelen. "Het onderzoek is nog pril, er werden geen arrestaties of aanhoudingen in het dossier verricht." De Clercq was tot april 2019 manager van de familie Borlée. Sinds begin 2018 beheerde hij ook de sponsorgelden van de KBAB. De Atletiekfederatie zou argwaan hebben gekregen na een dispuut over de nieuwe gedragscode van de bond met zevenkampster Nafi Thiam begin 2019. Daarin stond dat de atleten afstand moesten doen van hun portretrechten, dat ze de logo's van de officiële sponsors maximaal in beeld moesten brengen en geen logo's van persoonlijke sponsors dragen, tenzij met toestemming van de bond. Daarop werden de sponsorbedragen die de bond ontving bekendgemaakt en lieten twee grote sponsors weten dat de bedragen die ze hadden overgemaakt veel hoger waren dan de cijfers die werden vrijgegeven. De voorzitters van de federatie eisten toen dat De Clercq verantwoording aflegde voor deze verrassende bedragen, maar de man beweerde dat hij een groot deel daarvan had doorgestort aan Jacques Borlée, waarop facturen voor dieetproducten en maaltijden tijdens stages werden voorgelegd die volgens de KBAB reeds intern werden vergoed. In een poging het geld terug te vorderen, werd een burgerlijke procedure opgestart die nu, na een klacht met burgerlijke partijstelling, is uitgemond in een gerechtelijk onderzoek. (Belga)

Het gerechtelijk onderzoek naar De Clercq kwam er na een klacht met burgerlijke partijstelling van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB). Dat bevestigt het Antwerpse parket vandaag. "Er is een onderzoek geopend naar misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften", zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen, afdeling Mechelen. "Het onderzoek is nog pril, er werden geen arrestaties of aanhoudingen in het dossier verricht." De Clercq was tot april 2019 manager van de familie Borlée. Sinds begin 2018 beheerde hij ook de sponsorgelden van de KBAB. De Atletiekfederatie zou argwaan hebben gekregen na een dispuut over de nieuwe gedragscode van de bond met zevenkampster Nafi Thiam begin 2019. Daarin stond dat de atleten afstand moesten doen van hun portretrechten, dat ze de logo's van de officiële sponsors maximaal in beeld moesten brengen en geen logo's van persoonlijke sponsors dragen, tenzij met toestemming van de bond. Daarop werden de sponsorbedragen die de bond ontving bekendgemaakt en lieten twee grote sponsors weten dat de bedragen die ze hadden overgemaakt veel hoger waren dan de cijfers die werden vrijgegeven. De voorzitters van de federatie eisten toen dat De Clercq verantwoording aflegde voor deze verrassende bedragen, maar de man beweerde dat hij een groot deel daarvan had doorgestort aan Jacques Borlée, waarop facturen voor dieetproducten en maaltijden tijdens stages werden voorgelegd die volgens de KBAB reeds intern werden vergoed. In een poging het geld terug te vorderen, werd een burgerlijke procedure opgestart die nu, na een klacht met burgerlijke partijstelling, is uitgemond in een gerechtelijk onderzoek. (Belga)