De eerste fase in de realisatie van 'Mechelen in beweging' is de bouw van een ondergrondse parkeergarage waar nu nog de officiële stationsparking is. Het stadsbestuur vreest grote problemen indien de afvoer van de aarde over de weg zou moeten gebeuren. "Op piekmomenten gaat het om wel 125 vrachtwagenbewegingen per dag", aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a). '"Zelfs indien we deze transporten zo goed mogelijk spreiden, zal de verkeerssituatie hier sterk onder te lijden hebben. Ook de veiligheid van fietsers en voetgangers zou hierdoor in het gedrang komen." De werf ligt aan het kanaal Leuven-Dijle en dus is de waterweg een mogelijk alternatief. Volgens Rudy Van Camp, woordvoerder van Mechelen in beweging, zijn alle projectpartners gewonnen voor transport over het water. Het zou echter nog niet zeker zijn of het ook mogelijk is. "Een aannemer kan ook niet verplicht worden om het vervoer over het water te organiseren", wijst Van Camp op een bijkomende moeilijkheid. De werkzaamheden zouden in november of december van start moeten gaan. (KAV)

De eerste fase in de realisatie van 'Mechelen in beweging' is de bouw van een ondergrondse parkeergarage waar nu nog de officiële stationsparking is. Het stadsbestuur vreest grote problemen indien de afvoer van de aarde over de weg zou moeten gebeuren. "Op piekmomenten gaat het om wel 125 vrachtwagenbewegingen per dag", aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a). '"Zelfs indien we deze transporten zo goed mogelijk spreiden, zal de verkeerssituatie hier sterk onder te lijden hebben. Ook de veiligheid van fietsers en voetgangers zou hierdoor in het gedrang komen." De werf ligt aan het kanaal Leuven-Dijle en dus is de waterweg een mogelijk alternatief. Volgens Rudy Van Camp, woordvoerder van Mechelen in beweging, zijn alle projectpartners gewonnen voor transport over het water. Het zou echter nog niet zeker zijn of het ook mogelijk is. "Een aannemer kan ook niet verplicht worden om het vervoer over het water te organiseren", wijst Van Camp op een bijkomende moeilijkheid. De werkzaamheden zouden in november of december van start moeten gaan. (KAV)