Het schilderij is oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van Sint-Pieter op de Veemarkt, die inmiddels niet meer bestaat. Alle kunstwerken werden overgedragen aan de Sint-Pieter-en-Paulkerk aan de overkant van de straat waardoor ze in handen kwamen van de kerkfabriek. "Helaas heeft die niet alle middelen om kunstwerken te restaureren, waardoor de Vrienden van Sint-Rombout met hen samenwerken", zegt Patrick De Greef van de erfgoedvereniging. "Doordat er geen provinciale subsidies meer zijn voor zulke restauraties, spreken wij op onze beurt de Mechelaars aan." De restauratie kost zo'n 7.500 euro en wordt in de kerk zelf uitgevoerd. "We tonen het proces van de restauratie aan iedereen die langskomt, en hopen dat mensen daardoor ook geneigd zijn hun steentje bij te dragen", zegt De Greef. Het schilderij dat nu wordt gerestaureerd, is van een onbekende schilder. Mogelijk wordt tijdens de restauratie nog duidelijk wie het maakte, al is die kans klein. "We weten wel dat het gaat om een doek uit laat-renaissance of vroeg-barok", zegt De Greef. "Het thema is de Aanbidding van de Zoete Naam Jezus, een broederschap van Sint-Pieter dat mensen oplegde om niet te vloeken." De restauratie zou tegen eind april afgerond moeten zijn, mensen die een bijdrage leveren krijgen daarvoor een fiscaal attest. Indien de totale som voor de restauratie niet bereikt is, engageert de stad Mechelen zich om de rest bij te passen. (Belga)

Het schilderij is oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van Sint-Pieter op de Veemarkt, die inmiddels niet meer bestaat. Alle kunstwerken werden overgedragen aan de Sint-Pieter-en-Paulkerk aan de overkant van de straat waardoor ze in handen kwamen van de kerkfabriek. "Helaas heeft die niet alle middelen om kunstwerken te restaureren, waardoor de Vrienden van Sint-Rombout met hen samenwerken", zegt Patrick De Greef van de erfgoedvereniging. "Doordat er geen provinciale subsidies meer zijn voor zulke restauraties, spreken wij op onze beurt de Mechelaars aan." De restauratie kost zo'n 7.500 euro en wordt in de kerk zelf uitgevoerd. "We tonen het proces van de restauratie aan iedereen die langskomt, en hopen dat mensen daardoor ook geneigd zijn hun steentje bij te dragen", zegt De Greef. Het schilderij dat nu wordt gerestaureerd, is van een onbekende schilder. Mogelijk wordt tijdens de restauratie nog duidelijk wie het maakte, al is die kans klein. "We weten wel dat het gaat om een doek uit laat-renaissance of vroeg-barok", zegt De Greef. "Het thema is de Aanbidding van de Zoete Naam Jezus, een broederschap van Sint-Pieter dat mensen oplegde om niet te vloeken." De restauratie zou tegen eind april afgerond moeten zijn, mensen die een bijdrage leveren krijgen daarvoor een fiscaal attest. Indien de totale som voor de restauratie niet bereikt is, engageert de stad Mechelen zich om de rest bij te passen. (Belga)