Haar collega van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), waarschuwde er gisteren voor dat de fiscale plannen van de Verenigde Staten een bedreiging vormen voor het systeem van de notionele intrestaftrek. Dat is een fiscale gunstmaatregel waardoor vennootschappen een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst op basis van het eigen vermogen. Volgens Van Overtveldt wil de VS geen verdragsvoordelen meer toekennen voor interesten die vanuit de VS worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de notionele intrestaftrek. "De impact van het nieuwe modelverdrag mag niet worden onderschat en betekent wellicht op termijn het einde van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context", luidde het. "Het is absoluut niet voorzien de notionele intrestaftrek op te geven. Het is daarentegen waar dat, indien alle mechanismen die ons land voor het buitenland aantrekkelijk maken moeten verdwijnen, we misschien de situatie tegen het licht moeten houden", verklaarde minister van Begroting Wilmès op Bel-RTL. Volgens haar is het vooral de juridische onzekerheid die de Amerikaanse investeerders dwarszit. Recent nog oordeelde de Europese Commissie dat het systeem van de excess profit rulings - de zogenaamde overwinstrulings voor multinationals - neerkomt op verboden staatssteun. "De minister van Financiën zegt dat we ons moeten aanpassen aan hoe de zaken evolueren. Ik heb daar geen probleem mee. Het probleem is de inschatting hoe we ons aanpassen, hoeveel dat kost en wanneer", aldus Wilmès. Van Overtveldt greep het signaal vanuit Washington aan om zijn pleidooi voor een hervorming van de vennootschapsbelasting te herhalen, waarbij hij een lans brak voor de mogelijkheid om een verlaagd tarief te voorzien waarbij de aftrekposten zouden verdwijnen. Voor Wilmès heeft elke partij het recht tijdens de loop van de legislatuur met nieuwe voorstellen te komen, "maar er is een akkoord van de vier partijen nodig en er moet vooral worden gekeken naar de kost voor de Belgische staat". Ze vindt wel dat een dergelijke wissel een goed idee zou zijn, "vooral als, en enkel als, dat onze kmo's ten goede zou komen". Toch zou dat een moeilijkheid kunnen creëren voor buitenlandse investeerders die zich op het nominaal belastingstarief baseren. (Belga)

Haar collega van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), waarschuwde er gisteren voor dat de fiscale plannen van de Verenigde Staten een bedreiging vormen voor het systeem van de notionele intrestaftrek. Dat is een fiscale gunstmaatregel waardoor vennootschappen een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst op basis van het eigen vermogen. Volgens Van Overtveldt wil de VS geen verdragsvoordelen meer toekennen voor interesten die vanuit de VS worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de notionele intrestaftrek. "De impact van het nieuwe modelverdrag mag niet worden onderschat en betekent wellicht op termijn het einde van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context", luidde het. "Het is absoluut niet voorzien de notionele intrestaftrek op te geven. Het is daarentegen waar dat, indien alle mechanismen die ons land voor het buitenland aantrekkelijk maken moeten verdwijnen, we misschien de situatie tegen het licht moeten houden", verklaarde minister van Begroting Wilmès op Bel-RTL. Volgens haar is het vooral de juridische onzekerheid die de Amerikaanse investeerders dwarszit. Recent nog oordeelde de Europese Commissie dat het systeem van de excess profit rulings - de zogenaamde overwinstrulings voor multinationals - neerkomt op verboden staatssteun. "De minister van Financiën zegt dat we ons moeten aanpassen aan hoe de zaken evolueren. Ik heb daar geen probleem mee. Het probleem is de inschatting hoe we ons aanpassen, hoeveel dat kost en wanneer", aldus Wilmès. Van Overtveldt greep het signaal vanuit Washington aan om zijn pleidooi voor een hervorming van de vennootschapsbelasting te herhalen, waarbij hij een lans brak voor de mogelijkheid om een verlaagd tarief te voorzien waarbij de aftrekposten zouden verdwijnen. Voor Wilmès heeft elke partij het recht tijdens de loop van de legislatuur met nieuwe voorstellen te komen, "maar er is een akkoord van de vier partijen nodig en er moet vooral worden gekeken naar de kost voor de Belgische staat". Ze vindt wel dat een dergelijke wissel een goed idee zou zijn, "vooral als, en enkel als, dat onze kmo's ten goede zou komen". Toch zou dat een moeilijkheid kunnen creëren voor buitenlandse investeerders die zich op het nominaal belastingstarief baseren. (Belga)