McCain, verliezend presidentskandidaat in 2008, heeft zelf enige ervaring met wat momenteel "verhoogde ondervragingstechnieken" heet: als krijgsgevangene in Vietnam werd hij destijds zelf gefolterd. Tijdens het tv-debat zaterdag bekritiseerden enkele kandidaten Barack Obama omdat die na zijn verkiezing tot president het gebruik van waterboarding als ondervragingstechniek had verboden. Het waterboarden werd vaak gebruikt in de 'war on terror' die door Obama's voorganger George W. Bush werd ontketend. Pro-waterboarding waren de kandidaten Herman Cain en Michele Bachmann; Ron Paul en John Huntsman waren tegen. Huidig favoriet Mitt Romney werd in deze niet om zijn mening gevraagd. In het opbod om de meest dreigende oorlogstaal tegen Iran ging McCain wel driftig mee. Hij was ook degene die in 2008, tijdens de vorige presidentscampagne, op het Iraanse "gevaar" reageerde met "Bomb bomb bomb Iran", gezongen op de tonen van het Beach Boys-lied "Barbara Ann". Iran vormt al sinds 1979, met tussenpozen, de "grootste bedreiging" voor de VS. Al ruim dertig jaar wordt het land ervan beticht, op enkele maanden van de verwezenlijking van een atoombom te staan. (OSN)

McCain, verliezend presidentskandidaat in 2008, heeft zelf enige ervaring met wat momenteel "verhoogde ondervragingstechnieken" heet: als krijgsgevangene in Vietnam werd hij destijds zelf gefolterd. Tijdens het tv-debat zaterdag bekritiseerden enkele kandidaten Barack Obama omdat die na zijn verkiezing tot president het gebruik van waterboarding als ondervragingstechniek had verboden. Het waterboarden werd vaak gebruikt in de 'war on terror' die door Obama's voorganger George W. Bush werd ontketend. Pro-waterboarding waren de kandidaten Herman Cain en Michele Bachmann; Ron Paul en John Huntsman waren tegen. Huidig favoriet Mitt Romney werd in deze niet om zijn mening gevraagd. In het opbod om de meest dreigende oorlogstaal tegen Iran ging McCain wel driftig mee. Hij was ook degene die in 2008, tijdens de vorige presidentscampagne, op het Iraanse "gevaar" reageerde met "Bomb bomb bomb Iran", gezongen op de tonen van het Beach Boys-lied "Barbara Ann". Iran vormt al sinds 1979, met tussenpozen, de "grootste bedreiging" voor de VS. Al ruim dertig jaar wordt het land ervan beticht, op enkele maanden van de verwezenlijking van een atoombom te staan. (OSN)