In de brief aan Tusk vraagt May voor een tweede keer om een verlenging van artikel 50 uit het Europese verdrag, dat het vertrek van een lidstaat regelt. De premier stelt voor dat die verlenging nu "eindigt op 30 juni 2019". Tegelijkertijd suggereert ze dat die termijn ingekort zou moeten worden indien het Britse parlement zich al eerder achter het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie zou kunnen scharen. May hoopt immers nog steeds dat het Britse parlement het akkoord snel genoeg zal goedkeuren om een Britse deelname aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei te vermijden. De Britten moeten immers naar de stembus als hun land op dat moment nog een lidstaat is. De regering treft daartoe ook voorbereidingen, verzekert May, maar de conservatieve premier hoopt die stembusgang alsnog te kunnen annuleren. In de brief drukt May Tusk nogmaals op het hart dat haar regering nog steeds een ongeordend vertrek zonder akkoord en overgangsperiode wil vermijden. Het parlement heeft het akkoord al drie keer afgewezen, maar de premier koestert de hoop dat de lopende onderhandelingen met oppositiepartij Labour alsnog voor een doorbraak kunnen zorgen. Zoniet wil ze het parlement een beperkt aantal opties voor de toekomstige relaties met de Europese Unie voorleggen. Ook vorige maand verzocht May al om een uitstel tot 30 juni. Haar Europese ambtgenoten wezen dat verzoek toen af. Ze boden haar slechts een verlenging tot 22 mei aan, op voorwaarde dat het parlement het echtscheidingsakkoord zou aanvaarden. Het Britse vertrek is momenteel voorzien op 12 april. Twee dagen eerder komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen om zich over de situatie te beraden. Uit Europese diplomatieke bronnen verluidde vrijdagochtend dat Europees president Donald Tusk de Europese leiders zou willen overtuigen van een "flexibele" verlenging met twaalf maanden. De Britten zouden wel sneller kunnen vertrekken indien ze het akkoord zouden ratificeren. Zo'n "flextension" zou vermijden dat de leiders zich om de haverklap over een nieuw kort uitstel moeten beraden. (Belga)

In de brief aan Tusk vraagt May voor een tweede keer om een verlenging van artikel 50 uit het Europese verdrag, dat het vertrek van een lidstaat regelt. De premier stelt voor dat die verlenging nu "eindigt op 30 juni 2019". Tegelijkertijd suggereert ze dat die termijn ingekort zou moeten worden indien het Britse parlement zich al eerder achter het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie zou kunnen scharen. May hoopt immers nog steeds dat het Britse parlement het akkoord snel genoeg zal goedkeuren om een Britse deelname aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei te vermijden. De Britten moeten immers naar de stembus als hun land op dat moment nog een lidstaat is. De regering treft daartoe ook voorbereidingen, verzekert May, maar de conservatieve premier hoopt die stembusgang alsnog te kunnen annuleren. In de brief drukt May Tusk nogmaals op het hart dat haar regering nog steeds een ongeordend vertrek zonder akkoord en overgangsperiode wil vermijden. Het parlement heeft het akkoord al drie keer afgewezen, maar de premier koestert de hoop dat de lopende onderhandelingen met oppositiepartij Labour alsnog voor een doorbraak kunnen zorgen. Zoniet wil ze het parlement een beperkt aantal opties voor de toekomstige relaties met de Europese Unie voorleggen. Ook vorige maand verzocht May al om een uitstel tot 30 juni. Haar Europese ambtgenoten wezen dat verzoek toen af. Ze boden haar slechts een verlenging tot 22 mei aan, op voorwaarde dat het parlement het echtscheidingsakkoord zou aanvaarden. Het Britse vertrek is momenteel voorzien op 12 april. Twee dagen eerder komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen om zich over de situatie te beraden. Uit Europese diplomatieke bronnen verluidde vrijdagochtend dat Europees president Donald Tusk de Europese leiders zou willen overtuigen van een "flexibele" verlenging met twaalf maanden. De Britten zouden wel sneller kunnen vertrekken indien ze het akkoord zouden ratificeren. Zo'n "flextension" zou vermijden dat de leiders zich om de haverklap over een nieuw kort uitstel moeten beraden. (Belga)