May en de andere Europese leiders zullen op de top het Britse verzoek bespreken om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de collega's van May daarmee zullen instemmen. Een verlenging van de artikel 50-procedure tot 22 mei, de dag voor de Europese verkiezingen van start gaan, lijkt het hoogst haalbare voor May. Ze zei nogmaals dat ze betreurt dat het VK niet zoals gepland op 29 maart de EU kan verlaten met een akkoord, maar dat een korte verlenging het Lagerhuis wel de tijd geeft om "de definitieve beslissing te nemen die de uitslag van het referendum respecteert". Op de vraag of ze bereid is zonder akkoord de EU te verlaten als het Lagerhuis haar akkoord volgende week opnieuw wegstemt, wilde May niet antwoorden. "Het belangrijkste is dat we gevolg geven aan de uitslag van het referendum en het Britse volk de brexit geven. Ik hoop dat we dat met een akkoord kunnen realiseren, en daar werk ik nog steeds aan." (Belga)

May en de andere Europese leiders zullen op de top het Britse verzoek bespreken om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat de collega's van May daarmee zullen instemmen. Een verlenging van de artikel 50-procedure tot 22 mei, de dag voor de Europese verkiezingen van start gaan, lijkt het hoogst haalbare voor May. Ze zei nogmaals dat ze betreurt dat het VK niet zoals gepland op 29 maart de EU kan verlaten met een akkoord, maar dat een korte verlenging het Lagerhuis wel de tijd geeft om "de definitieve beslissing te nemen die de uitslag van het referendum respecteert". Op de vraag of ze bereid is zonder akkoord de EU te verlaten als het Lagerhuis haar akkoord volgende week opnieuw wegstemt, wilde May niet antwoorden. "Het belangrijkste is dat we gevolg geven aan de uitslag van het referendum en het Britse volk de brexit geven. Ik hoop dat we dat met een akkoord kunnen realiseren, en daar werk ik nog steeds aan." (Belga)