Het protocol is door de overheid goedgekeurd. Een concrete datum voor de herneming van vieringen valt wellicht woensdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt, meldt de Belgische bisschoppenconferentie. Alle plaatselijke kerkverantwoordelijken ontvangen vandaag het zes pagina's tellende draaiboek met richtlijnen. Er geldt in eerste fase een maximumaantal van honderd aanwezigen per kerkgebouw, met minimaal 10 vierkante meter per gelovige en minstens 3 meter afstand tussen pastores en gelovigen. Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw wordt aangeraden. Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Koorzang kan tot nader order niet, ook geen hand geven bij het Onzevader of de vredeswens. Verder mag elk voorwerp (microfoon, kaars) door slechts één persoon aangeraakt worden, en geen gezang- of gebedenboekjes voor meermaals gebruik. Er is geen geldcollecte, wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren achter in de kerk. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en "laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant", stipuleert het protocol. "Misschien zullen in deze eerste tijd onze vieringen omwille van alle beschermende maatregelen wat minder hartelijk lijken. Maar toch kunnen we ons daarom niet minder laten voeden door zijn Woord en Brood, op de adem van de Geest. En wie een broze gezondheid heeft of om andere redenen twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog de vieringen op radio en televisie." Tot slot drukken de bisschoppen nogmaals "welgemeende dank uit aan allen die zich voor hun medemens inzetten, dichtbij en verderaf. We hebben in de afgelopen weken op tal van plaatsen hiervan deugddoende voorbeelden mogen ervaren. Samen maken we deze ingrijpende coronacrisis een stukje lichter. Samen kunnen en zullen we ze overwinnen." (Belga)

Het protocol is door de overheid goedgekeurd. Een concrete datum voor de herneming van vieringen valt wellicht woensdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt, meldt de Belgische bisschoppenconferentie. Alle plaatselijke kerkverantwoordelijken ontvangen vandaag het zes pagina's tellende draaiboek met richtlijnen. Er geldt in eerste fase een maximumaantal van honderd aanwezigen per kerkgebouw, met minimaal 10 vierkante meter per gelovige en minstens 3 meter afstand tussen pastores en gelovigen. Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw wordt aangeraden. Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Koorzang kan tot nader order niet, ook geen hand geven bij het Onzevader of de vredeswens. Verder mag elk voorwerp (microfoon, kaars) door slechts één persoon aangeraakt worden, en geen gezang- of gebedenboekjes voor meermaals gebruik. Er is geen geldcollecte, wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren achter in de kerk. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en "laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant", stipuleert het protocol. "Misschien zullen in deze eerste tijd onze vieringen omwille van alle beschermende maatregelen wat minder hartelijk lijken. Maar toch kunnen we ons daarom niet minder laten voeden door zijn Woord en Brood, op de adem van de Geest. En wie een broze gezondheid heeft of om andere redenen twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog de vieringen op radio en televisie." Tot slot drukken de bisschoppen nogmaals "welgemeende dank uit aan allen die zich voor hun medemens inzetten, dichtbij en verderaf. We hebben in de afgelopen weken op tal van plaatsen hiervan deugddoende voorbeelden mogen ervaren. Samen maken we deze ingrijpende coronacrisis een stukje lichter. Samen kunnen en zullen we ze overwinnen." (Belga)