Vlaanderen houdt aan corona een structureel begrotingstekort over dat volgens de ramingen in 2022 nog 2,9 miljard euro zal bedragen. Voor 2024 zou afgeklopt worden op 2,7 miljard. Te veel, zegt minister Diependaele, die vanaf 2022 wil aanknopen met een gezond begrotingsbeleid. Diependaele begrijpt dat een begroting in evenwicht losgelaten moet worden, omdat dat door de coronacrisis onhaalbaar is. Hij legt daarom een tussenoplossing op de tafel van de regering. Die komt erop neer dat het begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur minstens gehalveerd wordt. Concreet gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro dat gesaneerd moet worden. Dat bedrag moet volgens minister Diependaele komen van een besparing op de uitgaven en dus niet door nieuwe inkomsten aan te boren. Hij denkt daarbij niet alleen aan financiële besparingen, maar ook bijvoorbeeld aan efficiëntiewinsten op digitalisering. De Vlaams begrotingsopmaak in september voor volgend jaar, zal dus geen makkelijke opdracht worden. "Het wordt een serieuze oefening die flink doorgesproken zal moeten worden", aldus minister Diependaele. (Belga)

Vlaanderen houdt aan corona een structureel begrotingstekort over dat volgens de ramingen in 2022 nog 2,9 miljard euro zal bedragen. Voor 2024 zou afgeklopt worden op 2,7 miljard. Te veel, zegt minister Diependaele, die vanaf 2022 wil aanknopen met een gezond begrotingsbeleid. Diependaele begrijpt dat een begroting in evenwicht losgelaten moet worden, omdat dat door de coronacrisis onhaalbaar is. Hij legt daarom een tussenoplossing op de tafel van de regering. Die komt erop neer dat het begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur minstens gehalveerd wordt. Concreet gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro dat gesaneerd moet worden. Dat bedrag moet volgens minister Diependaele komen van een besparing op de uitgaven en dus niet door nieuwe inkomsten aan te boren. Hij denkt daarbij niet alleen aan financiële besparingen, maar ook bijvoorbeeld aan efficiëntiewinsten op digitalisering. De Vlaams begrotingsopmaak in september voor volgend jaar, zal dus geen makkelijke opdracht worden. "Het wordt een serieuze oefening die flink doorgesproken zal moeten worden", aldus minister Diependaele. (Belga)