Bij de liberalen is statutair bepaald dat de leden zich moeten uitspreken of een federaal of Vlaams mandaat gecombineerd mag worden met een lokaal uitvoerend mandaat. Dat kan als minstens 67 procent (twee derde) van de leden daarmee akkoord gaan. In 2009 nog besliste diezelfde afdeling dat toenmalig schepen van Haven en Innovatie Sas van Rouveroij dat ambt niet mocht cumuleren met een zitje in het Vlaams parlement. van Rouveroij koos daarop voor Vlaanderen. Bij een geheime stemming zaterdagvoormiddag, waarbij 240 leden opdaagden, besliste 83 procent dat de cumul voor De Clercq wel kan. De beslissing geldt tot 2018. Mathias De Clercq is al vijf jaar Kamerlid voor Open Vld en was de voorbije bestuursperiode eerste schepen van de Arteveldestad. In de nieuwe driepartijencoalitie sp.a/Groen/OpenVld blijft hij dat, met de bevoegdheden van Haven, Economie en Ondernemen onder zijn hoede. "De beslissing betekent een grote vorm van vertrouwen en is een sterk signaal", aldus De Clercq, die eraan toevoegde "zeer verheugd" te zijn over de beslissing. De kleinzoon van wijlen minister van Staat Willy De Clercq behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker 11.088 voorkeursstemmen. (NICOLAS MAETERLINCK)

Bij de liberalen is statutair bepaald dat de leden zich moeten uitspreken of een federaal of Vlaams mandaat gecombineerd mag worden met een lokaal uitvoerend mandaat. Dat kan als minstens 67 procent (twee derde) van de leden daarmee akkoord gaan. In 2009 nog besliste diezelfde afdeling dat toenmalig schepen van Haven en Innovatie Sas van Rouveroij dat ambt niet mocht cumuleren met een zitje in het Vlaams parlement. van Rouveroij koos daarop voor Vlaanderen. Bij een geheime stemming zaterdagvoormiddag, waarbij 240 leden opdaagden, besliste 83 procent dat de cumul voor De Clercq wel kan. De beslissing geldt tot 2018. Mathias De Clercq is al vijf jaar Kamerlid voor Open Vld en was de voorbije bestuursperiode eerste schepen van de Arteveldestad. In de nieuwe driepartijencoalitie sp.a/Groen/OpenVld blijft hij dat, met de bevoegdheden van Haven, Economie en Ondernemen onder zijn hoede. "De beslissing betekent een grote vorm van vertrouwen en is een sterk signaal", aldus De Clercq, die eraan toevoegde "zeer verheugd" te zijn over de beslissing. De kleinzoon van wijlen minister van Staat Willy De Clercq behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker 11.088 voorkeursstemmen. (NICOLAS MAETERLINCK)