In december zal het twee jaar geleden zijn dat de fabriek in Genk de deuren sloot en zowat zesduizend mensen bij Ford en bij de toeleveranciers hun job verloren. Meer dan één op de drie onder hen zit nog steeds zonder werk.

De voormalige site zal worden omgevormd tot een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en de watergebonden logistiek met toegevoegde waarde. Het terrein is immers goed ontsloten, zowel via de weg als via het Albertkanaal en het spoor. De terreinen worden nu opgedeeld in drie zones met elk hun eigen karakter. De eerste zone, in het westen, wordt voorbehouden voor groen, water en openbaar domein, met 5 hectare ruimte voor gemeenschappelijke functies. Zone B, aan de noordelijke zijde, wordt 40 hectare groot en gaat naar de maakindustrie en de logistiek. Zone C, tot slot, ligt aan het Albertkanaal en wordt voorbehouden voor bedrijven met watergebonden activiteiten.

Bij de selectie van de bedrijven zal erop worden gelet dat de activiteiten complementair zijn aan wat al bestaat in de regio. Er wordt ook gemikt op firma's die voor een structurele tewerkstelling kunnen zorgen. De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen start nu de zoektocht naar een partner om de eerste twee zones te herontwikkelen. Voor Zone C wordt die taak waargenomen door NV De Scheepvaart. (Belga/NSK)

In december zal het twee jaar geleden zijn dat de fabriek in Genk de deuren sloot en zowat zesduizend mensen bij Ford en bij de toeleveranciers hun job verloren. Meer dan één op de drie onder hen zit nog steeds zonder werk.De voormalige site zal worden omgevormd tot een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en de watergebonden logistiek met toegevoegde waarde. Het terrein is immers goed ontsloten, zowel via de weg als via het Albertkanaal en het spoor. De terreinen worden nu opgedeeld in drie zones met elk hun eigen karakter. De eerste zone, in het westen, wordt voorbehouden voor groen, water en openbaar domein, met 5 hectare ruimte voor gemeenschappelijke functies. Zone B, aan de noordelijke zijde, wordt 40 hectare groot en gaat naar de maakindustrie en de logistiek. Zone C, tot slot, ligt aan het Albertkanaal en wordt voorbehouden voor bedrijven met watergebonden activiteiten.Bij de selectie van de bedrijven zal erop worden gelet dat de activiteiten complementair zijn aan wat al bestaat in de regio. Er wordt ook gemikt op firma's die voor een structurele tewerkstelling kunnen zorgen. De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen start nu de zoektocht naar een partner om de eerste twee zones te herontwikkelen. Voor Zone C wordt die taak waargenomen door NV De Scheepvaart. (Belga/NSK)