Het mobiliteitsplan GoodMove voorziet dat het aandeel van de fiets in de verplaatsingen binnen het Brussels Gewest stijgt van 3 procent in 2018 tot 11 procent in 2030. Omdat het ontwikkelen van een fietsparkeeraanbod een werk van lange adem is, loopt het plan over 10 jaar, met horizon 2030. Zo dient de Brusselse wetgeving op verschillende plaatsen aangepast te worden. Het plan wijst Parking.brussels aan als referentie-operator die instaan voor de administratie, het beheer, de ontwikkeling en het onderhoud van volledig aanbod van beveiligd fietsparkeren. Om fietsstallingen aantrekkelijker te maken, moeten de gewestelijke parkeertarieven geharmoniseerd worden, ook voor het fietsparkeren in de NMBS-stations. Daarnaast is het ook nodig de toegang tot alle parkeergelegenheden (parkings, boxen,...) te harmoniseren. Het Masterplan voorziet ook in financiële stimuli voor onder meer mede-eigenaars die beveiligde fietsstallingen willen bouwen, voor bedrijven, scholen en particulieren die in fietsstallingen investeren, en voor het omvormen van leegsstaande, onafgewerkte of verlaten gebouwen tot fietsstallingen. Een van de hefbomen is de aanpassing van het besluit Openbare Parkings om een aantal fietsstallingen te voorzien in elke openbare parking: minstens 5 publiek toegankelijke fietsstallingen voor een parking met 10 tot 50 plaatsen; minstens 10 fietsstallingen, waarvan minstens 1 cargofietsstalling, voor een parking met 51 tot 100 plaatsen; en voor grotere parkeerplaatsen minstens 1 publiek toegankelijke fietsstalling van 10 beveiligde fietsstallingen waarvan 1 cargofietsstalling per begonnen 10 parkeerplaatsen. Daarnaast zet het plan in op het bouwen van grote fietsparkeerterreinen in de IC-stations met een beveiligd en niet-beveiligd aanbod; parkeermogelijkheden in alle S-stations; het verhogen van de stallingscapaciteit aan de metro-, premetro-, tram- en bushaltes; en het bouwen van grote fietsparkings in en rond prioritaire (pre)metrostations, met een beveiligd en net-beveiligd aanbod. Daarnaast moeten er fietsstallingen gecreëerd worden in alle Brusselse Park+Ride-locaties (10 fietsparkeerplaatsen per 100 autoparkeerplaatsen). Op de openbare weg wordt de aanleg van publieke beveiligde parkeerplaatsen, zoals boxen of andere gesloten voorzieningen, voortgezet en wordt gewerkt aan het aanpassen van de grootte en het design van de fietsboxen. Voorts dient fietsparkeren ook opgenomen worden in de stadsontwikkeling en de Duurzame wijk- en stadsverniewingscontracten. (Belga)

Het mobiliteitsplan GoodMove voorziet dat het aandeel van de fiets in de verplaatsingen binnen het Brussels Gewest stijgt van 3 procent in 2018 tot 11 procent in 2030. Omdat het ontwikkelen van een fietsparkeeraanbod een werk van lange adem is, loopt het plan over 10 jaar, met horizon 2030. Zo dient de Brusselse wetgeving op verschillende plaatsen aangepast te worden. Het plan wijst Parking.brussels aan als referentie-operator die instaan voor de administratie, het beheer, de ontwikkeling en het onderhoud van volledig aanbod van beveiligd fietsparkeren. Om fietsstallingen aantrekkelijker te maken, moeten de gewestelijke parkeertarieven geharmoniseerd worden, ook voor het fietsparkeren in de NMBS-stations. Daarnaast is het ook nodig de toegang tot alle parkeergelegenheden (parkings, boxen,...) te harmoniseren. Het Masterplan voorziet ook in financiële stimuli voor onder meer mede-eigenaars die beveiligde fietsstallingen willen bouwen, voor bedrijven, scholen en particulieren die in fietsstallingen investeren, en voor het omvormen van leegsstaande, onafgewerkte of verlaten gebouwen tot fietsstallingen. Een van de hefbomen is de aanpassing van het besluit Openbare Parkings om een aantal fietsstallingen te voorzien in elke openbare parking: minstens 5 publiek toegankelijke fietsstallingen voor een parking met 10 tot 50 plaatsen; minstens 10 fietsstallingen, waarvan minstens 1 cargofietsstalling, voor een parking met 51 tot 100 plaatsen; en voor grotere parkeerplaatsen minstens 1 publiek toegankelijke fietsstalling van 10 beveiligde fietsstallingen waarvan 1 cargofietsstalling per begonnen 10 parkeerplaatsen. Daarnaast zet het plan in op het bouwen van grote fietsparkeerterreinen in de IC-stations met een beveiligd en niet-beveiligd aanbod; parkeermogelijkheden in alle S-stations; het verhogen van de stallingscapaciteit aan de metro-, premetro-, tram- en bushaltes; en het bouwen van grote fietsparkings in en rond prioritaire (pre)metrostations, met een beveiligd en net-beveiligd aanbod. Daarnaast moeten er fietsstallingen gecreëerd worden in alle Brusselse Park+Ride-locaties (10 fietsparkeerplaatsen per 100 autoparkeerplaatsen). Op de openbare weg wordt de aanleg van publieke beveiligde parkeerplaatsen, zoals boxen of andere gesloten voorzieningen, voortgezet en wordt gewerkt aan het aanpassen van de grootte en het design van de fietsboxen. Voorts dient fietsparkeren ook opgenomen worden in de stadsontwikkeling en de Duurzame wijk- en stadsverniewingscontracten. (Belga)