De hogeschoolopleidingen die leiden tot een academisch masterdiploma zullen vanaf het academiejaar 2013-2014 bij de universiteiten worden ondergebracht.

Het gaat om de zogenaamde opleidingen van het lange type, zoals de opleiding vertaler-tolk.

Ook de lange hogeschoolopleidingen (de masters) in de architectuur, gezondheidszorg (kinesitherapie), industriële wetenschappen en technologie, biotechniek en productontwikkeling, handelswetenschappen en bedrijfskunde zullen worden ondergebracht in de universitaire structuur.

De Vlaamse regering heeft dat vorige vrijdag beslist, zo maakten de ministers van Onderwijs (Pascal Smet) en Wetenschap (Ingrid Lieten) maandag bekend.

Uitzonderingen zijn de nautische wetenschappen en de opleidingen in muziek, podiumkunsten, en audiovisuele en beeldende kunst, die bij de hogescholen blijven.

'Verschil nauwelijks uit te leggen'

Door de integratie van de hogeschoolopleidingen bij de universiten zullen die onder meer verantwoordelijk worden voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid, het personeelsbeleid en het uitreiken
van diploma's in die opleidingen.

De integratie heeft volgens Smet tal van voordelen. Hij wijst er op dat het verschil tussen 'academische opleidingen' aan de universiteiten en 'opleidingen van academisch niveau' aan de hogescholen achterhaald was en nauwelijks uit te leggen.

Door het opheffen van dat onderscheid worden diploma's transparanter voor onder meer studenten en werkgevers. Opleidingen als die van industrieel ingenieur en vertaler kunnen volgens de minister nu volledig naar waarde worden geschat.

Toch betekent de integratie niet dat die opleidingen ook fysiek naar de universiteiten zullen verhuizen. Smet wil dat de regionale spreiding van de opleidingen blijft bestaan.

De hogeschoolopleidingen die leiden tot een academisch masterdiploma zullen vanaf het academiejaar 2013-2014 bij de universiteiten worden ondergebracht.Het gaat om de zogenaamde opleidingen van het lange type, zoals de opleiding vertaler-tolk. Ook de lange hogeschoolopleidingen (de masters) in de architectuur, gezondheidszorg (kinesitherapie), industriële wetenschappen en technologie, biotechniek en productontwikkeling, handelswetenschappen en bedrijfskunde zullen worden ondergebracht in de universitaire structuur.De Vlaamse regering heeft dat vorige vrijdag beslist, zo maakten de ministers van Onderwijs (Pascal Smet) en Wetenschap (Ingrid Lieten) maandag bekend.Uitzonderingen zijn de nautische wetenschappen en de opleidingen in muziek, podiumkunsten, en audiovisuele en beeldende kunst, die bij de hogescholen blijven.'Verschil nauwelijks uit te leggen'Door de integratie van de hogeschoolopleidingen bij de universiten zullen die onder meer verantwoordelijk worden voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid, het personeelsbeleid en het uitreiken van diploma's in die opleidingen. De integratie heeft volgens Smet tal van voordelen. Hij wijst er op dat het verschil tussen 'academische opleidingen' aan de universiteiten en 'opleidingen van academisch niveau' aan de hogescholen achterhaald was en nauwelijks uit te leggen.Door het opheffen van dat onderscheid worden diploma's transparanter voor onder meer studenten en werkgevers. Opleidingen als die van industrieel ingenieur en vertaler kunnen volgens de minister nu volledig naar waarde worden geschat. Toch betekent de integratie niet dat die opleidingen ook fysiek naar de universiteiten zullen verhuizen. Smet wil dat de regionale spreiding van de opleidingen blijft bestaan.