Het protocol werd uitgewerkt met de hogescholen en de experten van de GEES, de werkgroep voor de ontwikkeling van de exit-strategie, en moet een geleidelijke terugkeer naar lesgeven in de onderwijsinstellingen mogelijk maken, met de nodige garantie voor de gezondheidszekerheid van het onderwijzend en administratief personeel en de studenten. Net zoals voor het leerplichtonderwijs wordt gewerkt met vier scenario's met elk een eigen kleur. Bij gebrek aan vaccin of groepsimmuniteit wordt het volgend academiejaar in september gestart in code geel, indien de toestand tijdens de zomermaanden niet verslechtert. In dat scenario is het dragen van een mondmasker aanbevolen, moeten leerkrachten en studenten hun handen ontsmetten bij het betreden van een lokaal en is het hen verboden om elkaar de hand te schudden. Voorts wordt er in de mate van het mogelijke eenrichtingsverkeer ingesteld binnen de campus, moet er in auditoria en leslokalen een zitplaats leeg blijven tussen studenten en anderhalve meter tussen de rijen. Indien dat niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker verplicht. De lokalen mogen maximaal drie opeenvolgende uren gebruikt worden en er moet bijzondere aandacht besteed worden aan goede verluchting. In bibliotheken, mediatheken en informaticalokalen is een systematische ontsmetting voorzien. Voorts moeten bijkomende voorzorgen genomen worden voor risicogroepen zoals diabetici. De bijkomende maatregelen die moeten worden genomen wanneer het academiejaar in code oranje start, moeten nog worden uitgewerkt, luidt het op het kabinet van de minister. Code rood betekent opnieuw een lockdown en het overschakelen op afstandsonderwijs. (Belga)

Het protocol werd uitgewerkt met de hogescholen en de experten van de GEES, de werkgroep voor de ontwikkeling van de exit-strategie, en moet een geleidelijke terugkeer naar lesgeven in de onderwijsinstellingen mogelijk maken, met de nodige garantie voor de gezondheidszekerheid van het onderwijzend en administratief personeel en de studenten. Net zoals voor het leerplichtonderwijs wordt gewerkt met vier scenario's met elk een eigen kleur. Bij gebrek aan vaccin of groepsimmuniteit wordt het volgend academiejaar in september gestart in code geel, indien de toestand tijdens de zomermaanden niet verslechtert. In dat scenario is het dragen van een mondmasker aanbevolen, moeten leerkrachten en studenten hun handen ontsmetten bij het betreden van een lokaal en is het hen verboden om elkaar de hand te schudden. Voorts wordt er in de mate van het mogelijke eenrichtingsverkeer ingesteld binnen de campus, moet er in auditoria en leslokalen een zitplaats leeg blijven tussen studenten en anderhalve meter tussen de rijen. Indien dat niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker verplicht. De lokalen mogen maximaal drie opeenvolgende uren gebruikt worden en er moet bijzondere aandacht besteed worden aan goede verluchting. In bibliotheken, mediatheken en informaticalokalen is een systematische ontsmetting voorzien. Voorts moeten bijkomende voorzorgen genomen worden voor risicogroepen zoals diabetici. De bijkomende maatregelen die moeten worden genomen wanneer het academiejaar in code oranje start, moeten nog worden uitgewerkt, luidt het op het kabinet van de minister. Code rood betekent opnieuw een lockdown en het overschakelen op afstandsonderwijs. (Belga)