'Wij zullen volgende zondag betogen tegen het migratiepact van Marrakesh, ook al is er een verbod uitgevaardigd,' zegt Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de Mars tegen Marrakesh, aan persagentschap Belga. 'Wij baseren ons op het recht van vergaderen en het recht van vrije meningsuiting.'

Brusselmans benadrukt dat het de bedoeling is om geweldloos te betogen. 'We zijn niet uit op een confrontatie met de politie.'

Verboden

Voor de mars, die om 12 uur zou starten aan het Noordstation, slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

Zowel burgemeester Philippe Close als minister-president Rudi Vervoort van het Brussels gewest liet woensdagavond in een gezamenlijk persbericht weten dat de mars geen toelating krijgt 'op basis van informatie die werd bezorgd door de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Daaruit blijkt dat de manifestatie zich naar andere zones kan verspreiden.'

Raad van State

De organisatie wil een spoedprocedure starten bij de Raad van State om alsnog het recht te krijgen om te betogen. 'Maar we moeten daarvoor wel nog de precieze teksten van Close en Vervoort krijgen,' zegt Brusselmans. 'Totnogtoe hebben we van hen alleen een reactie gekregen via de media.'

Volgens Brusselmans zullen zondagochtend vanuit een zestal centrumsteden bussen met betogers naar Brussel vertrekken. 'De deelnemers aan deze betoging zijn de mensen die het slachtoffer zullen worden van dat Migratiepact van Marrakesh', zegt Brusselmans. 'Zij hebben het recht hun mening te uiten op straat.'

Riskeert de zaak ook niet tot geweld te leiden als ook tegenbetogers zich geroepen voelen om het manifestatieverbod te overtreden? 'Wij hebben onze eigen ordediensten, zoals de Verbondswacht van het KVHV, NSV en leden van Schild en Vrienden en Voorpost die al vaker manifestaties hebben begeleid.'

Reactie

Vervoort reageert donderdag dat 'de organisatoren het recht hebben om het verbod aan te vechten, maar als het bevestigd wordt de politiediensten er alles aan zullen doen om het te laten respecteren.'

De minister-president wijst er nog op dat hij niet verantwoordelijk is voor de manier waarop de politie haar taken uitvoert.

'Wij zullen volgende zondag betogen tegen het migratiepact van Marrakesh, ook al is er een verbod uitgevaardigd,' zegt Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de Mars tegen Marrakesh, aan persagentschap Belga. 'Wij baseren ons op het recht van vergaderen en het recht van vrije meningsuiting.'Brusselmans benadrukt dat het de bedoeling is om geweldloos te betogen. 'We zijn niet uit op een confrontatie met de politie.'Voor de mars, die om 12 uur zou starten aan het Noordstation, slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren. Zowel burgemeester Philippe Close als minister-president Rudi Vervoort van het Brussels gewest liet woensdagavond in een gezamenlijk persbericht weten dat de mars geen toelating krijgt 'op basis van informatie die werd bezorgd door de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Daaruit blijkt dat de manifestatie zich naar andere zones kan verspreiden.' De organisatie wil een spoedprocedure starten bij de Raad van State om alsnog het recht te krijgen om te betogen. 'Maar we moeten daarvoor wel nog de precieze teksten van Close en Vervoort krijgen,' zegt Brusselmans. 'Totnogtoe hebben we van hen alleen een reactie gekregen via de media.' Volgens Brusselmans zullen zondagochtend vanuit een zestal centrumsteden bussen met betogers naar Brussel vertrekken. 'De deelnemers aan deze betoging zijn de mensen die het slachtoffer zullen worden van dat Migratiepact van Marrakesh', zegt Brusselmans. 'Zij hebben het recht hun mening te uiten op straat.' Riskeert de zaak ook niet tot geweld te leiden als ook tegenbetogers zich geroepen voelen om het manifestatieverbod te overtreden? 'Wij hebben onze eigen ordediensten, zoals de Verbondswacht van het KVHV, NSV en leden van Schild en Vrienden en Voorpost die al vaker manifestaties hebben begeleid.'Vervoort reageert donderdag dat 'de organisatoren het recht hebben om het verbod aan te vechten, maar als het bevestigd wordt de politiediensten er alles aan zullen doen om het te laten respecteren.'De minister-president wijst er nog op dat hij niet verantwoordelijk is voor de manier waarop de politie haar taken uitvoert.