België en Marokko hebben een verdrag gesloten waarin vastgelegd is dat onderdanen van het ene land die in het andere veroordeeld werden, hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten. Pas in 2007 werd afgesproken dat de betrokkenen zich niet konden verzeten tegen hun overbrenging. Toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck had destijds 190 dossiers gedetecteerd van Marokkanen die in België hun straf uitzitten. Maar na een grondige analyse werden vorig jaar 13 dossiers overgemaakt aan de Marokkaanse autoriteiten. Die weerhield er uiteindelijk zes. Een aantal dossiers werd niet weerhouden omdat volgens de Marokkaanse overheid de nationaliteit niet met zekerheid kon worden vastgesteld, stelt Turtelboom in haar antwoord aan Vanlouwe. Uiteindelijk werden vijf gedetineerden overgebracht. Een zesde werd eerder al gerepatrieerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De minister stelde dat uit de ervaring van de eerste reeks dossiers bijkomende informatie aan de Marokkaanse autoriteiten zal worden overgemaakt. Die informatie ontbrak volgens Rabat bij de eerste reeks. Wanneer een volgende overbrenging zal plaatsvinden, hangt af van de tijd die de Marokkanen nodig hebben om hun instemming te verlenen, aldus Turtelboom. (AHO)

België en Marokko hebben een verdrag gesloten waarin vastgelegd is dat onderdanen van het ene land die in het andere veroordeeld werden, hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten. Pas in 2007 werd afgesproken dat de betrokkenen zich niet konden verzeten tegen hun overbrenging. Toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck had destijds 190 dossiers gedetecteerd van Marokkanen die in België hun straf uitzitten. Maar na een grondige analyse werden vorig jaar 13 dossiers overgemaakt aan de Marokkaanse autoriteiten. Die weerhield er uiteindelijk zes. Een aantal dossiers werd niet weerhouden omdat volgens de Marokkaanse overheid de nationaliteit niet met zekerheid kon worden vastgesteld, stelt Turtelboom in haar antwoord aan Vanlouwe. Uiteindelijk werden vijf gedetineerden overgebracht. Een zesde werd eerder al gerepatrieerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De minister stelde dat uit de ervaring van de eerste reeks dossiers bijkomende informatie aan de Marokkaanse autoriteiten zal worden overgemaakt. Die informatie ontbrak volgens Rabat bij de eerste reeks. Wanneer een volgende overbrenging zal plaatsvinden, hangt af van de tijd die de Marokkanen nodig hebben om hun instemming te verlenen, aldus Turtelboom. (AHO)