De voorzitter van het ACV, Marc Leemans, heeft op een Rerum Novarum-viering in Lichtervelde, het feest van de christelijke werknemersbeweging, scherp uitgehaald naar rechts. Dat "radicaal-rechts", aldus Leemans, heeft de voorbije maanden "dag na dag op de christelijke werknemersbeweging ingebeukt". En dat, aldus de ACV-topman, omdat de christelijke werknemersbeweging een sta-in-de-weg is voor hun neoliberale visie. Het ACW zou zich volgens rechts enkel mogen beperken tot caritatieve hulpverlening, en zich niet richten op emancipatie en het herstel van maatschappelijke onevenwichten. "Want dan worden onze organisaties bedreigend voor de realisatie van hun conservatieve project. Met aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de markt. En met zo weinig mogelijk tussenin." Dat marktkapitalisme, zonder sociale correcties, is "een spuuglelijk monster", stelt Leemans.

Leemans toonde zich ook tevreden dat op 1 mei, het feest van de socialistische beweging, voor het eerst duidelijk is gezegd dat de loonlast te hoog ligt en dat er een verschuiving nodig is van de belasting op arbeid naar lasten op vermogens en inkomens. "Eindelijk komt men ons vervoegen in onze analyse en voorstellen", aldus Leemans.

Uithaal naar werkgevers
Leemans haalt ook uit naar de werkgevers, die de uitgestoken hand van het ACV om de loonlast te verlagen via die taks-shift negeren. Ook vermogenden en beterverdieners die hun hebben en houden in managementvennootschappen onderbrengen om aan de personenbelasting te ontsnappen, krijgen een veeg uit de pan. "Maatschappelijk onverantwoord vluchtgedrag", vindt de ACV-voorzitter.

Over dat ander cruciaal dossier voor het ACV, het eengemaakt werknemersstatuut, herhaalde Leemans dat de vakbond geen aanpassing van de grondwet zal aanvaarden om uitstel te bekomen, en dat de aanpassing niet beperkt mag blijven tot een aanpassing van de opzegtermijn en carensdag. Leemans erkende dat de beweging recentelijk fouten heeft gemaakt, een verwijzing naar de Arco-poblematiek. De beweging moet er lessen uit trekken en het zien als een opportuniteit om veranderingen door te voeren, luidt het. (Belga/INM)

De voorzitter van het ACV, Marc Leemans, heeft op een Rerum Novarum-viering in Lichtervelde, het feest van de christelijke werknemersbeweging, scherp uitgehaald naar rechts. Dat "radicaal-rechts", aldus Leemans, heeft de voorbije maanden "dag na dag op de christelijke werknemersbeweging ingebeukt". En dat, aldus de ACV-topman, omdat de christelijke werknemersbeweging een sta-in-de-weg is voor hun neoliberale visie. Het ACW zou zich volgens rechts enkel mogen beperken tot caritatieve hulpverlening, en zich niet richten op emancipatie en het herstel van maatschappelijke onevenwichten. "Want dan worden onze organisaties bedreigend voor de realisatie van hun conservatieve project. Met aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de markt. En met zo weinig mogelijk tussenin." Dat marktkapitalisme, zonder sociale correcties, is "een spuuglelijk monster", stelt Leemans. Leemans toonde zich ook tevreden dat op 1 mei, het feest van de socialistische beweging, voor het eerst duidelijk is gezegd dat de loonlast te hoog ligt en dat er een verschuiving nodig is van de belasting op arbeid naar lasten op vermogens en inkomens. "Eindelijk komt men ons vervoegen in onze analyse en voorstellen", aldus Leemans. Uithaal naar werkgevers Leemans haalt ook uit naar de werkgevers, die de uitgestoken hand van het ACV om de loonlast te verlagen via die taks-shift negeren. Ook vermogenden en beterverdieners die hun hebben en houden in managementvennootschappen onderbrengen om aan de personenbelasting te ontsnappen, krijgen een veeg uit de pan. "Maatschappelijk onverantwoord vluchtgedrag", vindt de ACV-voorzitter. Over dat ander cruciaal dossier voor het ACV, het eengemaakt werknemersstatuut, herhaalde Leemans dat de vakbond geen aanpassing van de grondwet zal aanvaarden om uitstel te bekomen, en dat de aanpassing niet beperkt mag blijven tot een aanpassing van de opzegtermijn en carensdag. Leemans erkende dat de beweging recentelijk fouten heeft gemaakt, een verwijzing naar de Arco-poblematiek. De beweging moet er lessen uit trekken en het zien als een opportuniteit om veranderingen door te voeren, luidt het. (Belga/INM)