Mark Elchardus mag dan al een paar jaar met emeritaat zijn, hij blijft zich onverdroten in politieke debatten mengen. In zijn column in De Morgen en zijn optredens in VRT-programma's als Terzake, De afspraak en De ochtend neemt hij met ijver en hardnekkigheid de maat van de voorstanders van een 'opengrenzenbeleid', of van hen die het gevaar niet (willen) zien van het oprukkende moslimfundamentalisme in West-Europa.
...