3768. Zoveel vacatures voor verpleegkundigen staan er op de site van de VDAB. Zowel ziekenhuizen en diensten voor thuisverpleegkunde als woonzorgcentra schreeuwen om zorgpersoneel. Dat komt om te beginnen door de zogenaamde dubbele vergrijzing: verpleeg- en zorgkundigen van de babyboomgeneratie gaan met pensioen, terwijl het aantal ouderen met zware zorgnoden toeneemt. 'Hoewel we dat al lang zien aankomen, zijn we er heel slecht op voorbereid', zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. 'Door de coronaperiode is het tekort alleen maar groter geworden, want nogal wat zorgmedewerkers zijn vertrokken of uitgevallen. En dat is nog maar het begin: de problemen zullen zeker twintig jaar aanhouden.'

Vandaag heeft het gebrek aan verpleegkundigen en ander zorgpersoneel grote gevolgen. 'Heel wat ziekenhuizen moeten hun werking vertragen en soms zelfs afdelingen sluiten omdat ze niet genoeg personeel hebben', zegt Cloet. 'Vaak gaat het dan om afdelingen waar minder technische prestaties worden geleverd, zoals de dienst revalidatie of de geriatrie. Soms lossen ze het probleem op door patiënten sneller naar een woonzorgcentrum door te verwijzen, maar ook daar is er te weinig personeel en wordt steeds vaker een opnamestop afgekondigd.'

We zullen naar een situatie evolueren waarbij sommige mensen - vaak ouderen - de zorg die ze nodig hebben niet zullen krijgen.

Vlaanderen moet dus dringend op zoek naar meer zorgpersoneel. Op dit moment worden er 1600 zij-instromers klaargestoomd en de instroom in de verpleegkundeopleidingen zou ook aangroeien. Een andere mogelijkheid is nog meer logistieke medewerkers inzetten die zorgpersoneel kunnen bijstaan. Want vandaag spenderen verpleegkundigen in een ziekenhuis tot 40 procent van hun tijd aan taken die strikt genomen niet door iemand met hun diploma moeten gebeuren.

'Het zal nooit genoeg zijn', weet Cloet. 'We moeten onder ogen zien dat we de komende jaren onmogelijk voldoende mensen kunnen vinden om alle taken in de zorg op te nemen. Ik vrees dat we naar een situatie evolueren waarbij sommige mensen - vaak ouderen - de zorg die ze nodig hebben niet zullen krijgen. Dat wil zeggen dat we keuzes moeten maken en bijvoorbeeld prioriteit geven aan de zwaarst zorgbehoevenden.'

3768. Zoveel vacatures voor verpleegkundigen staan er op de site van de VDAB. Zowel ziekenhuizen en diensten voor thuisverpleegkunde als woonzorgcentra schreeuwen om zorgpersoneel. Dat komt om te beginnen door de zogenaamde dubbele vergrijzing: verpleeg- en zorgkundigen van de babyboomgeneratie gaan met pensioen, terwijl het aantal ouderen met zware zorgnoden toeneemt. 'Hoewel we dat al lang zien aankomen, zijn we er heel slecht op voorbereid', zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. 'Door de coronaperiode is het tekort alleen maar groter geworden, want nogal wat zorgmedewerkers zijn vertrokken of uitgevallen. En dat is nog maar het begin: de problemen zullen zeker twintig jaar aanhouden.'Vandaag heeft het gebrek aan verpleegkundigen en ander zorgpersoneel grote gevolgen. 'Heel wat ziekenhuizen moeten hun werking vertragen en soms zelfs afdelingen sluiten omdat ze niet genoeg personeel hebben', zegt Cloet. 'Vaak gaat het dan om afdelingen waar minder technische prestaties worden geleverd, zoals de dienst revalidatie of de geriatrie. Soms lossen ze het probleem op door patiënten sneller naar een woonzorgcentrum door te verwijzen, maar ook daar is er te weinig personeel en wordt steeds vaker een opnamestop afgekondigd.'Vlaanderen moet dus dringend op zoek naar meer zorgpersoneel. Op dit moment worden er 1600 zij-instromers klaargestoomd en de instroom in de verpleegkundeopleidingen zou ook aangroeien. Een andere mogelijkheid is nog meer logistieke medewerkers inzetten die zorgpersoneel kunnen bijstaan. Want vandaag spenderen verpleegkundigen in een ziekenhuis tot 40 procent van hun tijd aan taken die strikt genomen niet door iemand met hun diploma moeten gebeuren. 'Het zal nooit genoeg zijn', weet Cloet. 'We moeten onder ogen zien dat we de komende jaren onmogelijk voldoende mensen kunnen vinden om alle taken in de zorg op te nemen. Ik vrees dat we naar een situatie evolueren waarbij sommige mensen - vaak ouderen - de zorg die ze nodig hebben niet zullen krijgen. Dat wil zeggen dat we keuzes moeten maken en bijvoorbeeld prioriteit geven aan de zwaarst zorgbehoevenden.'