De naam Marc Steculorum (Reet, 1956) is geen luide klokkentoon in het concert van de Belgische fotografiewereld. Discreet is hij van nature en in zijn werk valt hij nauwelijks op. Ten onrechte want zijn foto's zijn uniek omdat ze zijn persoonlijkheid illustreren, eigenzinnig en overdacht.
...