De politieke windstilte over het eenheidsstatuut maakt de christelijke vakbond ongerust. Daarom start het ACV de komende dagen een informatiecampagne. Voor de vakbond is het duidelijk: er moet één nieuw en modern werknemersstatuut komen. Dat zegt voorzitter Marc Leemans. 'Alle verschillen moeten weg'.

In een interview met Metro maakt voorzitter Marc Leemans het ACV-standpunt duidelijk: "Wij willen een eengemaakt werknemersstatuut voor iedereen. Wij willen alle verschillen tussen arbeiders en bedienden aanpakken en wegwerken." Het ACV, zo zegt Leemans, "weigert nog langer het verschil te maken tussen mensen die werken met hun handen of met hun hoofd. Dat is volledig achterhaald. België is het enige land in Europa waar dit verschil nog juridisch verankerd is."

De sociale partners zaten eerder dit voorjaar bijeen over het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden. Dat overleg gebeurde tripartite, samen met vertegenwoordigers van de regering. "Alhoewel, overleg kan dit niet genoemd worden. Het ging enkel om een uitwisseling van gedachten", zegt Leemans.

Volgens Leemans pleit het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) "vooral voor het goedkoper maken van ontslag." Leemans stelt daar tegenover dat "iedereen het normaal vindt dat zorgzaam wordt omgegaan met het kapitaal van een onderneming. Wel, er moet ook zorgzaam omgegaan worden met het menselijk kapitaal van de onderneming. Dat betekent alles op alles zetten om iemand in de best mogelijke omstandigheden zijn job te laten doen: vorming, opleiding, omkadering, evaluatiegesprekken, ... Als een onderneming toch kopje onder gaat, dan zijn begeleid ontslag en outplacement opties."

Informatiecampagne

Sinds de 'gedachtenwisseling' tussen de sociale partners is het dossier verhuisd naar de Wetstraat. De sociale partners kregen de boodschap dat de regering met een 'basisvoorstel' zal komen dat zal worden teruggekoppeld naar vakbonden en werkgevers. Dat zou evenwel pas gebeuren na de begrotingscontrole en de staatshervorming. "Sindsdien is er nog geen feedback gekomen. We horen echo's dat dit niet voor 1 mei zou gebeuren", aldus de ACV-voorzitter.

Het politieke getalm maakt het ACV ongerust. Daarom wordt met een informatiecampagne gestart. Op 17 april worden de werknemers aangesproken, via informatiemomenten in de bedrijven. Dat kan gebeuren via pamfletten of infovergaderingen. Ook de werkgevers zullen worden aangesproken, via vergaderingen in de paritaire comités. Op 22 april brengt de vakbond een bezoek aan de "partijbureaus van de federale democratische partijen. Ook de parlementairen mogen zich aan een bezoek verwachten," aldus Leemans in Metro. Met die actie wil het ACV een draagvlak voor dat eengemaakt stauut creëren.

ACV-voorzitter Leemans: 'Eevoudig, transparant, eerlijk en solidair'

ACV bepleit één nieuw en modern werknemerstatuut. "Eenvoudig, transparant, eerlijk en solidair vanuit de ogen van werknemers én werkgevers. Er moet een globaal evenwicht zijn: voor de werknemer en voor de werkgever. We willen geen onmogelijke competitiviteitshandicap creëren. Maar ook evenwichtig voor de overheidsfinanciën", aldus Leemans.

Het nieuwe statuut moet meer zijn dan louter een aanpassing van de carensdag en de opzegtermijnen. Dat laatste blijft wel één van de kopbrekens van het overleg. ACV bepleit een vereenvoudigd systeem van één maand opzeg per jaar anciënniteit voor iedereen. "Dit is een onderhandelingsvoorstel", benadrukt Leemans.

Een geharmoniseerd statuut zal niet vanaf 8 juli (de deadline van het Grondwettelijk Hof) in voege gaan, beseft ook de ACV-voorzitter. "Er zal wat tijd nodig zijn voor overgangsregelingen. Misschien 2 of 3 of 4 jaar. Maar bij aanvang moet het eindresultaat duidelijk zijn".

ABVV en ACV mobiliseren niet samen

ACV voert de actieweek alleen. ABVV mobiliseert op 25 april. De metaalcentrale van de rode vakbond liet al weten niet te zullen meedoen met de rest van het ABVV. Leemans betreurt die verdeeldheid aan vakbondszijde. "Het maakt de discussie er niet eenvoudiger op. Het helpt de sociale partners niet om tot een serene situatie te komen. Integendeel, het leidt er toe dat wordt gekampeerd op egelstellingen. Maar het is niet op extremen dat je een oplossing kunt vinden".

Het ACV-voorstel is een "unaniem gemeenschappelijk" voorstel van de ganse christelijke vakbond. Ook het actieplan wordt unaniem gedragen binnen de christelijke vakbond. "Het CNE (de Franstalige christelijke bediendecentrale) wil echter sneller gaan. En voert ook actie op 25 april".

De politieke windstilte over het eenheidsstatuut maakt de christelijke vakbond ongerust. Daarom start het ACV de komende dagen een informatiecampagne. Voor de vakbond is het duidelijk: er moet één nieuw en modern werknemersstatuut komen. Dat zegt voorzitter Marc Leemans. 'Alle verschillen moeten weg'. In een interview met Metro maakt voorzitter Marc Leemans het ACV-standpunt duidelijk: "Wij willen een eengemaakt werknemersstatuut voor iedereen. Wij willen alle verschillen tussen arbeiders en bedienden aanpakken en wegwerken." Het ACV, zo zegt Leemans, "weigert nog langer het verschil te maken tussen mensen die werken met hun handen of met hun hoofd. Dat is volledig achterhaald. België is het enige land in Europa waar dit verschil nog juridisch verankerd is."De sociale partners zaten eerder dit voorjaar bijeen over het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden. Dat overleg gebeurde tripartite, samen met vertegenwoordigers van de regering. "Alhoewel, overleg kan dit niet genoemd worden. Het ging enkel om een uitwisseling van gedachten", zegt Leemans. Volgens Leemans pleit het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) "vooral voor het goedkoper maken van ontslag." Leemans stelt daar tegenover dat "iedereen het normaal vindt dat zorgzaam wordt omgegaan met het kapitaal van een onderneming. Wel, er moet ook zorgzaam omgegaan worden met het menselijk kapitaal van de onderneming. Dat betekent alles op alles zetten om iemand in de best mogelijke omstandigheden zijn job te laten doen: vorming, opleiding, omkadering, evaluatiegesprekken, ... Als een onderneming toch kopje onder gaat, dan zijn begeleid ontslag en outplacement opties."InformatiecampagneSinds de 'gedachtenwisseling' tussen de sociale partners is het dossier verhuisd naar de Wetstraat. De sociale partners kregen de boodschap dat de regering met een 'basisvoorstel' zal komen dat zal worden teruggekoppeld naar vakbonden en werkgevers. Dat zou evenwel pas gebeuren na de begrotingscontrole en de staatshervorming. "Sindsdien is er nog geen feedback gekomen. We horen echo's dat dit niet voor 1 mei zou gebeuren", aldus de ACV-voorzitter. Het politieke getalm maakt het ACV ongerust. Daarom wordt met een informatiecampagne gestart. Op 17 april worden de werknemers aangesproken, via informatiemomenten in de bedrijven. Dat kan gebeuren via pamfletten of infovergaderingen. Ook de werkgevers zullen worden aangesproken, via vergaderingen in de paritaire comités. Op 22 april brengt de vakbond een bezoek aan de "partijbureaus van de federale democratische partijen. Ook de parlementairen mogen zich aan een bezoek verwachten," aldus Leemans in Metro. Met die actie wil het ACV een draagvlak voor dat eengemaakt stauut creëren.ACV-voorzitter Leemans: 'Eevoudig, transparant, eerlijk en solidair'ACV bepleit één nieuw en modern werknemerstatuut. "Eenvoudig, transparant, eerlijk en solidair vanuit de ogen van werknemers én werkgevers. Er moet een globaal evenwicht zijn: voor de werknemer en voor de werkgever. We willen geen onmogelijke competitiviteitshandicap creëren. Maar ook evenwichtig voor de overheidsfinanciën", aldus Leemans.Het nieuwe statuut moet meer zijn dan louter een aanpassing van de carensdag en de opzegtermijnen. Dat laatste blijft wel één van de kopbrekens van het overleg. ACV bepleit een vereenvoudigd systeem van één maand opzeg per jaar anciënniteit voor iedereen. "Dit is een onderhandelingsvoorstel", benadrukt Leemans. Een geharmoniseerd statuut zal niet vanaf 8 juli (de deadline van het Grondwettelijk Hof) in voege gaan, beseft ook de ACV-voorzitter. "Er zal wat tijd nodig zijn voor overgangsregelingen. Misschien 2 of 3 of 4 jaar. Maar bij aanvang moet het eindresultaat duidelijk zijn". ABVV en ACV mobiliseren niet samenACV voert de actieweek alleen. ABVV mobiliseert op 25 april. De metaalcentrale van de rode vakbond liet al weten niet te zullen meedoen met de rest van het ABVV. Leemans betreurt die verdeeldheid aan vakbondszijde. "Het maakt de discussie er niet eenvoudiger op. Het helpt de sociale partners niet om tot een serene situatie te komen. Integendeel, het leidt er toe dat wordt gekampeerd op egelstellingen. Maar het is niet op extremen dat je een oplossing kunt vinden". Het ACV-voorstel is een "unaniem gemeenschappelijk" voorstel van de ganse christelijke vakbond. Ook het actieplan wordt unaniem gedragen binnen de christelijke vakbond. "Het CNE (de Franstalige christelijke bediendecentrale) wil echter sneller gaan. En voert ook actie op 25 april".