De beslissing is geen verrassing. De gevangenisdirectie van Nijvel, alsook het parket hadden aangeraden om Dutroux in de cel te houden. De kindermoordenaar is helemaal niet geschikt om vrijgelaten te worden, klinkt het.

Garagist
De gevangenisdirectie achtte Dutroux' wens om bijvoorbeeld garagist te worden, niet realistisch omdat hij niet over de nodige diploma's beschikt. "Zijn plan is gedoemd om een vroege dood te sterven, waardoor hij op OCMW-hulp zou aangewezen zijn. Dat is niet de bedoeling van een vrijlating."

Ook zou hij geen vaste verblijfplaats hebben. Twee personen die hem in de gevangenis bezochten, trokken uiteindelijk hun voorstel in om Dutroux een dak boven zijn hoofd te bieden.

Ook zegt de gevangenisdirectie dat hij nog steeds niet tot inkeer gekomen is en geen enkel gevoel van medeleven voor zijn slachtoffers heeft.

Recidive

Tot slot is het risico op recidive te groot. Dutroux minimaliseert zijn rol in de feiten. "Ik ben geen gevaarlijk individu", besluit hij zelf. Ook de moeder van Dutroux riep in een interview met de krant Le Soir op om haar zoon niet vrij te laten wegens gevaar op recidive.

Volgens de strafuitvoeringsrechtbank kan Dutroux geen enkel concreet reclasseringsplan voorleggen en biedt hij geen enkel perspectief op resocialisatie.

Uitgaansvergunning
Dutroux had ook om een uitgaansvergunning gevraagd, maar kon niet zeggen wat hij tijdens die uitgaansvergunning zou doen noch waar hij naartoe zou gaan. Hij kon op geen enkele manier aantonen dat die uitgaansvergunning hem in staat zou stellen een onderdak te vinden, of op een andere manier werk te maken van zijn reïntegratie. Daarom heeft de strafuitvoeringsrechtbank ook zijn verzoek tot uitgaansvergunning afgewezen.

Nabestaanden zijn opgelucht
Jean Lambrecks, de vader van het vermoorde meisje Eefje Lambrecks, is opgelucht en tevreden over de uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook de weigering van de rechtbank om in te gaan op Duxtroux' vraag voor een uitgaanstoestemming lucht Lambrecks op. "Dit beantwoordt aan onze hoop en verwachtingen."

"Dit beantwoordt aan wat we gehoopt en verwacht hadden, ook al was er steeds die vrees dat hij wel eens zou kunnen vrijkomen. Daarnaast toont de massale belangstelling in de pers en bij het publiek aan dat dit nog steeds heel hard leeft, en dat is voor ons ook een beetje een hart onder de riem."

Prejudiciële vraag
De strafuitvoeringsrechtbank heeft ook geweigerd om een prejudiciële vraag te stellen. Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, en zijn zoon Leendert hadden gevraagd om een dergelijke vraag te stellen omdat zij geen inzage kregen in het dossier dat aan de strafuitvoeringsrechtbank werd voorgelegd, wat een inbreuk zou zijn op het gelijkheidsbeginsel.

De slachtoffers hadden ook aan de rechtbank gevraagd om het dossier te mogen inkijken.

"De strafuitvoeringsrechtbank kon op die vraag eenvoudigweg niet ingaan omdat de wet die mogelijkheid niet voorziet", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van Leendert Lambrecks. "De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het haar niet tegenhield om de slachtoffers, binnen bepaalde perken, te informeren over de inhoud van het dossier, wat ze ook gedaan heeft."

Reclasseringsplannen
Net omdat ze de slachtoffers informeerde, oordeelde de rechtbank dat die in staat waren gesteld om een onderbouwd advies uit te brengen over de reclasseringsplannen van Dutroux. Daarenboven was de strafuitvoeringsrechtbank van mening dat ze het antwoord op de prejudiciële vraag niet nodig had om over de aanvraag van Dutroux te oordelen, reden waarom ze besliste die niet te stellen.

"Ook zonder de prejudiciële vraag hadden we van de rechtbank de informatie gekregen die we nodig hadden", gaat meester Delbrouck verder.

"Dat er geen prejudiciële vraag komt, is dus minder erg, zeker nu de aanvraag van meneer Dutroux volledig is afgewezen."

Dutroux kan nu vanaf 15 februari 2014 een nieuwe aanvraag om elektronisch toezicht doen.(Belga/TE/EE/EA)

De beslissing is geen verrassing. De gevangenisdirectie van Nijvel, alsook het parket hadden aangeraden om Dutroux in de cel te houden. De kindermoordenaar is helemaal niet geschikt om vrijgelaten te worden, klinkt het. Garagist De gevangenisdirectie achtte Dutroux' wens om bijvoorbeeld garagist te worden, niet realistisch omdat hij niet over de nodige diploma's beschikt. "Zijn plan is gedoemd om een vroege dood te sterven, waardoor hij op OCMW-hulp zou aangewezen zijn. Dat is niet de bedoeling van een vrijlating." Ook zou hij geen vaste verblijfplaats hebben. Twee personen die hem in de gevangenis bezochten, trokken uiteindelijk hun voorstel in om Dutroux een dak boven zijn hoofd te bieden. Ook zegt de gevangenisdirectie dat hij nog steeds niet tot inkeer gekomen is en geen enkel gevoel van medeleven voor zijn slachtoffers heeft. Recidive Tot slot is het risico op recidive te groot. Dutroux minimaliseert zijn rol in de feiten. "Ik ben geen gevaarlijk individu", besluit hij zelf. Ook de moeder van Dutroux riep in een interview met de krant Le Soir op om haar zoon niet vrij te laten wegens gevaar op recidive. Volgens de strafuitvoeringsrechtbank kan Dutroux geen enkel concreet reclasseringsplan voorleggen en biedt hij geen enkel perspectief op resocialisatie. Uitgaansvergunning Dutroux had ook om een uitgaansvergunning gevraagd, maar kon niet zeggen wat hij tijdens die uitgaansvergunning zou doen noch waar hij naartoe zou gaan. Hij kon op geen enkele manier aantonen dat die uitgaansvergunning hem in staat zou stellen een onderdak te vinden, of op een andere manier werk te maken van zijn reïntegratie. Daarom heeft de strafuitvoeringsrechtbank ook zijn verzoek tot uitgaansvergunning afgewezen. Nabestaanden zijn opgelucht Jean Lambrecks, de vader van het vermoorde meisje Eefje Lambrecks, is opgelucht en tevreden over de uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook de weigering van de rechtbank om in te gaan op Duxtroux' vraag voor een uitgaanstoestemming lucht Lambrecks op. "Dit beantwoordt aan onze hoop en verwachtingen." "Dit beantwoordt aan wat we gehoopt en verwacht hadden, ook al was er steeds die vrees dat hij wel eens zou kunnen vrijkomen. Daarnaast toont de massale belangstelling in de pers en bij het publiek aan dat dit nog steeds heel hard leeft, en dat is voor ons ook een beetje een hart onder de riem." Prejudiciële vraag De strafuitvoeringsrechtbank heeft ook geweigerd om een prejudiciële vraag te stellen. Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, en zijn zoon Leendert hadden gevraagd om een dergelijke vraag te stellen omdat zij geen inzage kregen in het dossier dat aan de strafuitvoeringsrechtbank werd voorgelegd, wat een inbreuk zou zijn op het gelijkheidsbeginsel. De slachtoffers hadden ook aan de rechtbank gevraagd om het dossier te mogen inkijken. "De strafuitvoeringsrechtbank kon op die vraag eenvoudigweg niet ingaan omdat de wet die mogelijkheid niet voorziet", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van Leendert Lambrecks. "De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het haar niet tegenhield om de slachtoffers, binnen bepaalde perken, te informeren over de inhoud van het dossier, wat ze ook gedaan heeft." Reclasseringsplannen Net omdat ze de slachtoffers informeerde, oordeelde de rechtbank dat die in staat waren gesteld om een onderbouwd advies uit te brengen over de reclasseringsplannen van Dutroux. Daarenboven was de strafuitvoeringsrechtbank van mening dat ze het antwoord op de prejudiciële vraag niet nodig had om over de aanvraag van Dutroux te oordelen, reden waarom ze besliste die niet te stellen. "Ook zonder de prejudiciële vraag hadden we van de rechtbank de informatie gekregen die we nodig hadden", gaat meester Delbrouck verder. "Dat er geen prejudiciële vraag komt, is dus minder erg, zeker nu de aanvraag van meneer Dutroux volledig is afgewezen." Dutroux kan nu vanaf 15 februari 2014 een nieuwe aanvraag om elektronisch toezicht doen.(Belga/TE/EE/EA)