De Vivaldi-regering leverde vorige maand de eerste volwaardige begroting af in de Kamer sinds 2018. De rekeningen werden al uitvoerig besproken in de verschillende Kamercommissies, woensdag was het de beurt aan de plenaire vergadering om zich over het rekenwerk van de regering te buigen. De oppositie schoot tijdens de algemene bespreking met scherp. Aan de rechterzijde verweten N-VA en Vlaams Belang de regering zich rijk te rekenen, volgens de extreemlinkse PVDA steunt de regering de kwetsbare groepen te weinig en wordt het geld niet gehaald waar het zit. Premier Alexander De Croo zakte daarop af naar de Kamer om de budgettaire keuzes van de regering te verdedigen. Na de algemene bespreking, die pas woensdagavond afgerond was, moesten de thematische besprekingen per beleidsdomein met de bevoegde ministers nog beginnen. Die zijn donderdagochtend rond 6 uur nog altijd aan de gang. Op een incident tussen N-VA-Kamerlid Theo Francken en Kamervoorzitster Eliane Tillieux en een verhitte discussie tussen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) en de N-VA-fractie over de voorziene budgetten voor de coronavaccins na, verliep dat tot nog toe zonder al te veel ophef. Onder meer Defensie, Energie, Klimaat, Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Financiën, Ambtenarenzaken en Justitie kwamen al aan bod. De begroting moet later op de dag samen met een hele rist wetsvoorstellen- en ontwerpen nog door de plenaire vergadering worden gestemd, na afloop van het klassieke vragenuurtje in de namiddag. De begrotingstabellen van de regering-De Croo voorzien een inspanning van 950 miljoen euro tegenover 1,9 miljard euro aan nieuw beleid. Maar tijdens de eerste begrotingscontrole in maart zullen wellicht al enkele bijsturingen moeten gebeuren, omdat er in de huidige budgettaire oefening nog geen rekening werd gehouden met het effect van de tweede lockdown of de brexit op de economie en de openbare financiën. Ook naar de mate waarin de economie zich in 2021 kan herstellen van de coronacrisis, blijft het gissen. (Belga)

De Vivaldi-regering leverde vorige maand de eerste volwaardige begroting af in de Kamer sinds 2018. De rekeningen werden al uitvoerig besproken in de verschillende Kamercommissies, woensdag was het de beurt aan de plenaire vergadering om zich over het rekenwerk van de regering te buigen. De oppositie schoot tijdens de algemene bespreking met scherp. Aan de rechterzijde verweten N-VA en Vlaams Belang de regering zich rijk te rekenen, volgens de extreemlinkse PVDA steunt de regering de kwetsbare groepen te weinig en wordt het geld niet gehaald waar het zit. Premier Alexander De Croo zakte daarop af naar de Kamer om de budgettaire keuzes van de regering te verdedigen. Na de algemene bespreking, die pas woensdagavond afgerond was, moesten de thematische besprekingen per beleidsdomein met de bevoegde ministers nog beginnen. Die zijn donderdagochtend rond 6 uur nog altijd aan de gang. Op een incident tussen N-VA-Kamerlid Theo Francken en Kamervoorzitster Eliane Tillieux en een verhitte discussie tussen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) en de N-VA-fractie over de voorziene budgetten voor de coronavaccins na, verliep dat tot nog toe zonder al te veel ophef. Onder meer Defensie, Energie, Klimaat, Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Financiën, Ambtenarenzaken en Justitie kwamen al aan bod. De begroting moet later op de dag samen met een hele rist wetsvoorstellen- en ontwerpen nog door de plenaire vergadering worden gestemd, na afloop van het klassieke vragenuurtje in de namiddag. De begrotingstabellen van de regering-De Croo voorzien een inspanning van 950 miljoen euro tegenover 1,9 miljard euro aan nieuw beleid. Maar tijdens de eerste begrotingscontrole in maart zullen wellicht al enkele bijsturingen moeten gebeuren, omdat er in de huidige budgettaire oefening nog geen rekening werd gehouden met het effect van de tweede lockdown of de brexit op de economie en de openbare financiën. Ook naar de mate waarin de economie zich in 2021 kan herstellen van de coronacrisis, blijft het gissen. (Belga)