Werknemers die erkend zijn als mantelzorger kunnen daarvoor sinds 1 september een onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA. Per zorgbehoevende persoon kan een werknemer die voltijds werkt één maand volledig of twee maanden gedeeltelijk stoppen met werken. Wie deeltijds werkt en mantelzorg verlof wil opnemen, moet wel volledig stoppen met werken. Een werknemer kan gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal zes personen en kan dus over zijn volledige loopbaan maximaal zes maanden gebruik maken van voltijds mantelzorgverlof. Vlaanderen plaatst naast de federale uitkering nu een aanmoedigingspremie. Wie in Vlaanderen in de privé of de social profit werkt, heeft tijdens zijn loopbaan recht op 12 maanden aanmoedigingspremies. Die kunnen al worden gebruikt voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof en voortaan dus ook voor mantelzorg. Afhankelijk van de sector en het soort aanmoedigingspremie zijn er verschillende bedragen voorzien die variëren van 68 euro tot 577 euro per maand. (Belga)

Werknemers die erkend zijn als mantelzorger kunnen daarvoor sinds 1 september een onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA. Per zorgbehoevende persoon kan een werknemer die voltijds werkt één maand volledig of twee maanden gedeeltelijk stoppen met werken. Wie deeltijds werkt en mantelzorg verlof wil opnemen, moet wel volledig stoppen met werken. Een werknemer kan gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal zes personen en kan dus over zijn volledige loopbaan maximaal zes maanden gebruik maken van voltijds mantelzorgverlof. Vlaanderen plaatst naast de federale uitkering nu een aanmoedigingspremie. Wie in Vlaanderen in de privé of de social profit werkt, heeft tijdens zijn loopbaan recht op 12 maanden aanmoedigingspremies. Die kunnen al worden gebruikt voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof en voortaan dus ook voor mantelzorg. Afhankelijk van de sector en het soort aanmoedigingspremie zijn er verschillende bedragen voorzien die variëren van 68 euro tot 577 euro per maand. (Belga)