Trump en zijn ideologische evenknieën 'willen onze samenleving verder in militair vaarwater duwen en leggen tegelijk een politiek op die mensen uitsluit in plaats van te verbinden, die landen destabiliseert in plaats van een toekomst te geven', aldus het platform, dat vraagt om geen inspiratie te halen uit dat wereldbeeld.

'We willen een hart onder de riem zijn voor het verzet tegen Trump in de VS. We veroordelen zijn oproep voor meer investeringen in oorlog en zijn verontwaardigd over zijn onmenselijk immigratiebeleid gesymboliseerd door kinderen die in kooien worden opgesloten. Een beleid dat ook voet aan de grond heeft in Europa', klinkt het. 'Wij willen bruggen bouwen, geen muren. Wij geloven in een vredespolitiek op alle domeinen. Make Peace Great Again!"'

Daarom organiseert het platform op 7 juli een manifestatie. 'Net als vorig jaar willen we een andere klok luiden met een duidelijke boodschap aan de regeringsleiders op de komende NAVO-top: geen militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving! Duizenden mensen zullen de Brusselse straten kleuren met leuzen voor een vreedzame, duurzame en solidaire samenleving', aldus het platform, dat bestaat uit een zeventigtal organisaties waaronder Vrede vzw, intal, Vrouwenraad, FOS, KIimaatcoalitie, 11.11.11, Amnesty International, Femma en vele anderen.

De betogers verzamelen om 15.00 uur in de Simon Bolivarlaan aan het Brusselse Noordstation, en zullen via onder meer de Willebroekkaai, de Dansaertstraat, de Steenkoolkaai en de Antwerpselaan weer bij het station eindigen. De kop van de betoging draagt een spandoek met 'Make Peace Great Again'.

Trump en zijn ideologische evenknieën 'willen onze samenleving verder in militair vaarwater duwen en leggen tegelijk een politiek op die mensen uitsluit in plaats van te verbinden, die landen destabiliseert in plaats van een toekomst te geven', aldus het platform, dat vraagt om geen inspiratie te halen uit dat wereldbeeld. 'We willen een hart onder de riem zijn voor het verzet tegen Trump in de VS. We veroordelen zijn oproep voor meer investeringen in oorlog en zijn verontwaardigd over zijn onmenselijk immigratiebeleid gesymboliseerd door kinderen die in kooien worden opgesloten. Een beleid dat ook voet aan de grond heeft in Europa', klinkt het. 'Wij willen bruggen bouwen, geen muren. Wij geloven in een vredespolitiek op alle domeinen. Make Peace Great Again!"'Daarom organiseert het platform op 7 juli een manifestatie. 'Net als vorig jaar willen we een andere klok luiden met een duidelijke boodschap aan de regeringsleiders op de komende NAVO-top: geen militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving! Duizenden mensen zullen de Brusselse straten kleuren met leuzen voor een vreedzame, duurzame en solidaire samenleving', aldus het platform, dat bestaat uit een zeventigtal organisaties waaronder Vrede vzw, intal, Vrouwenraad, FOS, KIimaatcoalitie, 11.11.11, Amnesty International, Femma en vele anderen. De betogers verzamelen om 15.00 uur in de Simon Bolivarlaan aan het Brusselse Noordstation, en zullen via onder meer de Willebroekkaai, de Dansaertstraat, de Steenkoolkaai en de Antwerpselaan weer bij het station eindigen. De kop van de betoging draagt een spandoek met 'Make Peace Great Again'.