Voor het Centraal Station verzamelden deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Finland en Polen. Er waren zelfs manifestanten uit Italië, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Sprekers legden de toestand in hun verschillende landen uit. Ze deden een oproep aan de Europese Unie om kerncentrales te behouden om de toch al kritieke opwarming van de aarde niet te vergroten. "Red de kernenergie", was de boodschap. De demonstranten scandeerden herhaaldelijk "We willen kernenergie". Ze zongen liedjes met afgeleide teksten om te praten over de noodzaak van 'schone' energie zoals kernenergie, die geen CO2 in de atmosfeer uitstoot, om de opwarming van de aarde het hoofd te bieden. "In deze tijden van klimaatnoodtoestand is het onverantwoord om kerncentrales, die geen CO2-uitstoot veroorzaken, te sluiten en te vervangen door gascentrales die CO2 uitstoten in toepassing van de wet op de kernuitstap uit 2003", zei Paul Bossens, organisator van de actie "Stand up for Nuclear" en voorzitter van de nationale vereniging 100TWh. "Iedereen wil hernieuwbare energie, maar we moeten realistisch zijn. Vandaag halen we nog lang niet voldoende productie uit zon en wind, vooral 's nachts. Kernenergie produceert schone energie in overvloed en goedkoop. Zonder kernenergie vallen we terug op fossiele brandstoffen. We willen daarom alle kerncentrales behouden die veilig kunnen werken. Van de zeven kerncentrales die we in België hebben, zijn er twee waarover iedereen het eens is om te zeggen dat het mogelijk moet zijn om ze langer open te houden. We denken dat we kunnen investeren om andere centrales te verlengen", zei hij. Wat het nucleair afval betreft, betoogt hij dat uranium kan worden gerecycled in plaats van ondergronds te worden begraven. "We kunnen 50 keer meer energie halen uit het uranium dat in kerncentrales wordt gebruikt, maar daarvoor hebben we reactoren van de nieuwe generatie nodig." (Belga)

Voor het Centraal Station verzamelden deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Finland en Polen. Er waren zelfs manifestanten uit Italië, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Sprekers legden de toestand in hun verschillende landen uit. Ze deden een oproep aan de Europese Unie om kerncentrales te behouden om de toch al kritieke opwarming van de aarde niet te vergroten. "Red de kernenergie", was de boodschap. De demonstranten scandeerden herhaaldelijk "We willen kernenergie". Ze zongen liedjes met afgeleide teksten om te praten over de noodzaak van 'schone' energie zoals kernenergie, die geen CO2 in de atmosfeer uitstoot, om de opwarming van de aarde het hoofd te bieden. "In deze tijden van klimaatnoodtoestand is het onverantwoord om kerncentrales, die geen CO2-uitstoot veroorzaken, te sluiten en te vervangen door gascentrales die CO2 uitstoten in toepassing van de wet op de kernuitstap uit 2003", zei Paul Bossens, organisator van de actie "Stand up for Nuclear" en voorzitter van de nationale vereniging 100TWh. "Iedereen wil hernieuwbare energie, maar we moeten realistisch zijn. Vandaag halen we nog lang niet voldoende productie uit zon en wind, vooral 's nachts. Kernenergie produceert schone energie in overvloed en goedkoop. Zonder kernenergie vallen we terug op fossiele brandstoffen. We willen daarom alle kerncentrales behouden die veilig kunnen werken. Van de zeven kerncentrales die we in België hebben, zijn er twee waarover iedereen het eens is om te zeggen dat het mogelijk moet zijn om ze langer open te houden. We denken dat we kunnen investeren om andere centrales te verlengen", zei hij. Wat het nucleair afval betreft, betoogt hij dat uranium kan worden gerecycled in plaats van ondergronds te worden begraven. "We kunnen 50 keer meer energie halen uit het uranium dat in kerncentrales wordt gebruikt, maar daarvoor hebben we reactoren van de nieuwe generatie nodig." (Belga)