Op twee andere adressen in België zijn ook huiszoekingen uitgevoerd maar het is nog niet duidelijk waar die precies hebben plaatsgevonden, noch wat daar gevonden is. (COR 230)

Op twee andere adressen in België zijn ook huiszoekingen uitgevoerd maar het is nog niet duidelijk waar die precies hebben plaatsgevonden, noch wat daar gevonden is. (COR 230)