Volgens de partij DéFI, die het nieuws vandaag bekend heeft gemaakt, ligt de beslissing in lijn met een akkoord dat tijdens de zomer van 2019 werd gesmeed tijdens de Brusselse regeringsonderhandelingen. Over de functie van verbindingsagent is sindsdien veel inkt gevloeid. De Brusselse onderhandelaars raakten het er over eens, maar er wordt met geen woord over gerept in het Brusselse regeerakkoord, noch in dat van de Franse gemeenschap. De minister-president van de Franse gemeenschapscommissie (Cocof), Barbara Trachte (Ecolo), deed in haar antwoord op vragen in het parlement nooit veel moeite om te maskeren dat ze maar matig enthousiast was om dat engagement uit te voeren. De laatste weken voor het zomerreces ging DéFI echter op het gaspedaal staan. Volgens de partij gaat het om een "essentiële functie", die dus onbezoldigd zal worden uitgevoerd door Olivier Maingain, de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe. "Hij was altijd een groot verdediger van een versterkte samenwerking tussen de Franstalige entiteiten", luidt het. Zijn opdracht is tweeledig: een stand van zaken opmaken van de verwachtingen van de bevolking en voorstellen inwinnen om tot evenwichtige en sterkere relaties tussen Franstalige Brusselaars en Walen te komen. Een eerste rapport wordt in november 2023 verwacht. (Belga)

Volgens de partij DéFI, die het nieuws vandaag bekend heeft gemaakt, ligt de beslissing in lijn met een akkoord dat tijdens de zomer van 2019 werd gesmeed tijdens de Brusselse regeringsonderhandelingen. Over de functie van verbindingsagent is sindsdien veel inkt gevloeid. De Brusselse onderhandelaars raakten het er over eens, maar er wordt met geen woord over gerept in het Brusselse regeerakkoord, noch in dat van de Franse gemeenschap. De minister-president van de Franse gemeenschapscommissie (Cocof), Barbara Trachte (Ecolo), deed in haar antwoord op vragen in het parlement nooit veel moeite om te maskeren dat ze maar matig enthousiast was om dat engagement uit te voeren. De laatste weken voor het zomerreces ging DéFI echter op het gaspedaal staan. Volgens de partij gaat het om een "essentiële functie", die dus onbezoldigd zal worden uitgevoerd door Olivier Maingain, de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe. "Hij was altijd een groot verdediger van een versterkte samenwerking tussen de Franstalige entiteiten", luidt het. Zijn opdracht is tweeledig: een stand van zaken opmaken van de verwachtingen van de bevolking en voorstellen inwinnen om tot evenwichtige en sterkere relaties tussen Franstalige Brusselaars en Walen te komen. Een eerste rapport wordt in november 2023 verwacht. (Belga)