"Terwijl de aangekondigde institutionele akkoorden al een zware hypotheek op de toekomst van België leggen, versterken PS, MR, cdH, CD&V, Open Vld en sp.a de risico's als gevolg van de economische en financiële crisis door hun eigen belang te laten primeren op de eisen die de Europese Unie naar voren schuift inzake de steun aan de economische activiteit en de bescherming van de eurozone", zegt Maingain. Hij voegt er aan toe dat de betrokken partijen "buiten adem zijn" en dat hun eventueel samengaan "slechts een korte levensduur" beschoren is. Voor de FDF-voorzitter komt het er nu op aan prioriteit te geven aan de socio-economische uitdagingen door op zoek te gaan naar een meerderheid met duidelijke ambities. "Dat hoeft geen gekwalificeerde meerderheid te zijn en de institutionele akkoorden zijn geen voorwaarde om ze te vormen. De institutionele akkoorden kunnen worden opgeschort en moeten trouwens substantieel worden herzien in het belang van het land en zijn drie gewesten", besluit Maingain. (KAV)

"Terwijl de aangekondigde institutionele akkoorden al een zware hypotheek op de toekomst van België leggen, versterken PS, MR, cdH, CD&V, Open Vld en sp.a de risico's als gevolg van de economische en financiële crisis door hun eigen belang te laten primeren op de eisen die de Europese Unie naar voren schuift inzake de steun aan de economische activiteit en de bescherming van de eurozone", zegt Maingain. Hij voegt er aan toe dat de betrokken partijen "buiten adem zijn" en dat hun eventueel samengaan "slechts een korte levensduur" beschoren is. Voor de FDF-voorzitter komt het er nu op aan prioriteit te geven aan de socio-economische uitdagingen door op zoek te gaan naar een meerderheid met duidelijke ambities. "Dat hoeft geen gekwalificeerde meerderheid te zijn en de institutionele akkoorden zijn geen voorwaarde om ze te vormen. De institutionele akkoorden kunnen worden opgeschort en moeten trouwens substantieel worden herzien in het belang van het land en zijn drie gewesten", besluit Maingain. (KAV)