De nettobijdrage van immigranten van de tweede generatie aan de overheidsfinanciën ligt per persoon hoger dan het gemiddelde van de gehele Belgische bevolking, en zelfs hoger dan die van autochtonen. De verklaring hiervoor is de jongere leeftijdsstructuur van de tweede generatie. Dat blijkt woensdag uit een studie van de Nationale Bank (NBB) naar de economische impact van immigratie. "Zoals blijkt uit verschillende eerdere studies zijn mensen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt slechter af dan in bijna eender welk ander EU-land", stelt Mahdi vast. "De Nationale Bank bevestigt deze analyse en beveelt aan beleidsmaatregelen te nemen over verschillende departementen en beleidsniveaus heen." De staatssecretaris noemt het een goede zaak dat Vlaanderen al langer inzet op verplichte integratie en dat Brussel en Wallonië recent hebben beslist om dat ook te doen. "Wie Frans of Nederlands kan, heeft 19 procent meer kans op een job. Alleen zo maken we van migratie een geslaagd verhaal", zegt hij. De CD&V'er wijst er voorts op dat bepaalde migrantengroepen jaarlijks minder bijdragen dan het gemiddelde, maar wel degelijk bijdragen. "Dat ze minder bijdragen, betekent niet noodzakelijk dat deze groepen een kost voor de samenleving vormen, maar toont wel aan dat er nog heel wat marge voor verbetering is." Mahdi roept tot slot op om mensen niet enkel te bekijken als producten van het BBP. (Belga)

De nettobijdrage van immigranten van de tweede generatie aan de overheidsfinanciën ligt per persoon hoger dan het gemiddelde van de gehele Belgische bevolking, en zelfs hoger dan die van autochtonen. De verklaring hiervoor is de jongere leeftijdsstructuur van de tweede generatie. Dat blijkt woensdag uit een studie van de Nationale Bank (NBB) naar de economische impact van immigratie. "Zoals blijkt uit verschillende eerdere studies zijn mensen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt slechter af dan in bijna eender welk ander EU-land", stelt Mahdi vast. "De Nationale Bank bevestigt deze analyse en beveelt aan beleidsmaatregelen te nemen over verschillende departementen en beleidsniveaus heen." De staatssecretaris noemt het een goede zaak dat Vlaanderen al langer inzet op verplichte integratie en dat Brussel en Wallonië recent hebben beslist om dat ook te doen. "Wie Frans of Nederlands kan, heeft 19 procent meer kans op een job. Alleen zo maken we van migratie een geslaagd verhaal", zegt hij. De CD&V'er wijst er voorts op dat bepaalde migrantengroepen jaarlijks minder bijdragen dan het gemiddelde, maar wel degelijk bijdragen. "Dat ze minder bijdragen, betekent niet noodzakelijk dat deze groepen een kost voor de samenleving vormen, maar toont wel aan dat er nog heel wat marge voor verbetering is." Mahdi roept tot slot op om mensen niet enkel te bekijken als producten van het BBP. (Belga)